| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJA MOBILNA | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 18/IV/2011 Rady Miasta i Gminy Szczekociny

z dnia 27 stycznia 2011r.

w sprawie zmiany Uchwały Nr 9/III/2010 Rady Miasta i Gminy Szczekociny z dnia 30 grudnia 2010r w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości, zwolnień od tego podatku na 2011 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8, art. 41 ust. 1, art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 5 ust. 1 i 3 i art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity Dz. U. z 2010r Nr 95, poz. 613 z późn.zm.), oraz Obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 6 sierpnia 2010r w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych (M.P. Nr 55, poz. 755 z dnia 6.08.2010r.)

Rada Miasta i Gminy Szczekociny uchwala:

§ 1. W uchwale Nr 9/III/2010 Rady Miasta i Gminy Szczekociny z dnia 30 grudnia 2010r w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości, zwolnień od tego podatku na 2011 rok wprowadza się następujące zmiany:

w § 1:

pkt.1 lit. c otrzymuje brzmienie:

c) związanych z prowadzeniem odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego od 1 m² powierzchni - 0,31 zł,

pkt. 2 lit. d otrzymuje brzmienie:

d) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń od 1 m² powierzchni użytkowej – 3,94 zł,

pkt.2 lit. e, pkt.3 otrzymuje brzmienie:

3. od 1 m2 powierzchni użytkowej budynków zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego - 5,63 zł.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i ma zastosowanie do podatku od nieruchomości należnego na 2011 rok.

Przewodnicząca Rady Miasta i Gminy Szczekociny


mgr Teresa Niechciał

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Kalkulatory Budowlane

Kalkulatory Budowlane to bezpłatne narzędzie przydatne dla każdego, kto rozpoczyna budowę domu, remont lub wykończenie mieszkania. Za jego pomocą w kilka minut obliczysz, jakie będą koszty Twojej inwestycji.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »