| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 18/IV/2011 Rady Miasta i Gminy Szczekociny

z dnia 27 stycznia 2011r.

w sprawie zmiany Uchwały Nr 9/III/2010 Rady Miasta i Gminy Szczekociny z dnia 30 grudnia 2010r w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości, zwolnień od tego podatku na 2011 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8, art. 41 ust. 1, art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 5 ust. 1 i 3 i art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity Dz. U. z 2010r Nr 95, poz. 613 z późn.zm.), oraz Obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 6 sierpnia 2010r w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych (M.P. Nr 55, poz. 755 z dnia 6.08.2010r.)

Rada Miasta i Gminy Szczekociny uchwala:

§ 1. W uchwale Nr 9/III/2010 Rady Miasta i Gminy Szczekociny z dnia 30 grudnia 2010r w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości, zwolnień od tego podatku na 2011 rok wprowadza się następujące zmiany:

w § 1:

pkt.1 lit. c otrzymuje brzmienie:

c) związanych z prowadzeniem odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego od 1 m² powierzchni - 0,31 zł,

pkt. 2 lit. d otrzymuje brzmienie:

d) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń od 1 m² powierzchni użytkowej – 3,94 zł,

pkt.2 lit. e, pkt.3 otrzymuje brzmienie:

3. od 1 m2 powierzchni użytkowej budynków zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego - 5,63 zł.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i ma zastosowanie do podatku od nieruchomości należnego na 2011 rok.

Przewodnicząca Rady Miasta i Gminy Szczekociny


mgr Teresa Niechciał

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Dorota Jaszczak

Prawnik

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »