| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Sprawozdanie Prezydenta Bytomia

z dnia 31 stycznia 2011r.

Z DZIAŁALNOŚCI KOMISJI BEZPIECZEŃSTWA I PORZĄDKU DLA MIASTA BYTOMIA ZA ROK 2010

Zgodnie z zarządzeniem nr 86 Prezydenta Bytomia z dnia 12 marca 2008 r. Komisja Bezpieczeństwa i Porządku w 2010 roku wykonywała swoje zadania ustawowe w następującym składzie:

1) Piotr Koj – przewodniczący, Prezydent Bytomia;

2) Tadeusz Ostrowski – sekretarz, Pełnomocnik Prezydenta ds. Bezpieczeństwa Miasta;

3) Tomasz Olesiński – członek Komisji, Zastępca Komendanta Miejskiego Policji;

4) Zbigniew Walasek – członek Komisji, Naczelnik Sekcji Prewencji KMP;

5) Bożena Malik – członek Komisji, Dyrektor Centrum Interwencji Kryzysowej i Przeciwdziałania Uzależnieniom;

6) Artur Paczyna – członek Komisji, Komendant Straży Miejskiej;

7) Adam Wilk – członek Komisji, Zastępca Komendanta KM PSP;

8) Artur Ott – członek Komisji, Prokurator Rejonowy;

9) Michał Niedopytalski – członek Komisji, Prezes Sądu Rejonowego;

10) Mieczysław Kucharski – członek Komisji, Radny Rady Miejskiej;

11) Henryk Bonk – członek Komisji, Radny Rady Miejskiej;

12) Andrzej Głogowski – członek Komisji, naczelnik Wydziału Zarządzania Kryzysowego UM.

W posiedzeniach plenarnych uczestniczyły również inne osoby spoza składu Komisji, których obecność była niezbędna do merytorycznego przedstawienia istotnych problemów w zakresie bezpieczeństwa i porządku publicznego w naszym mieście.

Działalność Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w 2010 roku skupiała się przede wszystkim na wykonywaniu zadań wynikających z art. 38a pkt 2 ustawy o samorządzie powiatowym oraz na realizowaniu celów i kierunków zawartych w Powiatowym Programie Zapobiegania Przestępczości oraz Ochrony Obywateli i Porządku Publicznego „Bezpieczny Bytom”na lata 2006-2011.

W 2010 roku Komisja Bezpieczeństwa i Porządku odbyła sześć posiedzeń plenarnych w dniach 27 stycznia, 18 marca, 25 maja, 21 lipca, 22 września i 22 grudnia.

W trakcie każdego posiedzenia przedstawiciele Policji, Straży Miejskiej, Państwowej Straży Pożarnej i Wydziału Zarządzania Kryzysowego przedstawiali aktualne informacje o stanie bezpieczeństwa i porządku oraz realizacji zadań wynikających z Powiatowego Programu Zapobiegania Przestępczości oraz Ochrony Obywateli i Porządku Publicznego „Bezpieczny Bytom” na lata 2006-2011 zgodnie z zakresem swojej działalności. Informacje te były szczegółowo analizowane i oceniane przez członków Komisji.

Porządek obrad plenarnych odbywał się zgodnie z przyjętym harmonogramem posiedzeń Komisji na 2010 rok. Podczas odbytych posiedzeń Komisji poruszano m.in. następujące kwestie :

- omówiono i przyjęto sprawozdanie z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za rok 2009,

- omówiono i przyjęto harmonogram porządku obrad Komisji Bezpieczeństwa i Porządku na rok 2010,

- zaopiniowano pozytywnie sprawozdania z działalności za rok 2009: Komendy Miejskiej Policji, Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej, Straży Miejskiej,

- dokonano oceny przygotowań do zapewnienia bezpiecznych ferii i wakacji dla dzieci i młodzieży na terenie Bytomia, a następnie omówiono przebieg tych akcji,

- omówiono stan realizacji zadań wynikających z Powiatowego Programu Zapobiegania Przestępczości oraz Ochrony Obywateli i Porządku Publicznego „Bezpieczny Bytom” na lata 2006-2011,

- dokonano analizy i oceny stanu aktualnego i pożądanego dróg pożarowych i zaopatrzenia w wodę w celach przeciwpożarowych na terenie miasta Bytomia,

- omówiono stan przygotowań organizatorów do rozgrywek piłkarskich i innych imprez masowych w kontekście przestrzegania ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych z dnia 20 marca 2009 r.,

- omówiono zasady ewakuacji ludności, zwierząt i mienia na wypadek masowego zagrożenia na podstawie „Planu ewakuacji III stopnia miasta Bytomia”,

- omówiono możliwości poszerzenia współpracy służb dyżurnych funkcjonujących na terenie Bytomia, mających na celu poprawę współdziałania poszczególnych straży i służb podczas tzw. sytuacji kryzysowych,

- zaopiniowano projekt budżetu na 2011 rok w zakresie zadań dot. bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz ochrony przeciwpożarowej.

Oprócz tematów zasadniczych wynikających z harmonogramu członkowie Komisji omawiali również inne ważne problemy dotyczące poprawy bezpieczeństwa i porządku publicznego w naszym mieście m.in.:

- w dniu 18 lutego 2010 roku zorganizowano spotkanie służb, inspekcji i straży z właścicielami i zarządcami budynków mieszkalnych, podczas którego dokonano wymiany informacji w zakresie przeciwdziałania negatywnym zjawiskom i eliminowania niekorzystnych zdarzeń stwarzających zagrożenie dla życia i zdrowia mieszkańców naszego miasta,

- w dniu 25 maja 2010 roku na posiedzeniu Komisji Bezpieczeństwa i Porządku omówiono stan bieżących zagrożeń związanych z potencjalnym składowaniem substancji niebezpiecznych na terenie Bytomia,

- w dniu 22 grudnia 2010 roku omówiono wystąpienie Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji informujące Prezydenta Miasta o negatywnej ocenie stanu bezpieczeństwa na stadionie przy ul. Narutowicza 11 w Bytomiu podczas meczu piłkarskiego KS Ruch Radzionków z Piastem Gliwice, rozegranego 30 października 2010 r.

Podczas posiedzeń Komisji Bezpieczeństwa w 2010 roku członkowie Komisji w ramach spraw bieżących poruszali problemy związane z aktualnym stanem bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie miasta Bytomia.

Wszystkie omawiane kwestie zawarto w sporządzonych kolejno protokołach z posiedzeń. Podejmowane decyzje i wnioski były bezpośrednio przez Prezydenta Miasta lub za pośrednictwem Pełnomocnika Prezydenta ds. Bezpieczeństwa Miasta niezwłoczne przekazywane do realizacji właściwym jednostkom organizacyjnym.

Prezydent Miasta


Piotr Koj

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

widoczni.com

Agencja marketingu internetowego

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »