| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr IV/16/2011 Rady Gminy Marklowice

z dnia 4 stycznia 2011r.

w sprawie zmiany uchwały Nr XXVII/159/08 Rady Gminy Marklowice z dnia 9 grudnia 2008 roku w sprawie stawek opłaty targowej na terenie Gminy Marklowice

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8, oraz art.42 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 roku Nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami), oraz na podstawie art.15, art.19 pkt. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych /tekst jednolity Dz. U. z 2010 roku Nr 95 poz. 613 z późniejszymi zmianami/, art. 47 § 4a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2005 roku Nr 8 poz. 60 z późniejszymi zmianami), oraz na podstawie art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2000 roku o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (tekst jednolity z 2007 roku Dz. U. Nr 68 poz. 449 z póź. zmianami).

RADA GMINY MARKLOWICE uchwala , conastępuje

§ 1.

W § 2 dodaje się ust. 6 w brzmieniu: Opłata targowa może być uiszczana oprócz możliwości przewidzianej w § 2 ust.. 1 bezpośrednio na rachunek Gminy Marklowice - Nr konta 06 1050 1403 1000 0004 0246 6502 w ING Bank Śląski S.A oraz ust. 7 w brzmieniu: Terminem płatności opłaty targowej jest dzień, w którym dokonywana jest sprzedaż.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Marklowice

§ 3.

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego oraz wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Marklowice.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Gminy Marklowice


inż. Andrzej Brychcy

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Bartłomiej Ślawski

Country Manager VMware w Polsce

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »