| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr IV/16/2011 Rady Gminy Marklowice

z dnia 4 stycznia 2011r.

w sprawie zmiany uchwały Nr XXVII/159/08 Rady Gminy Marklowice z dnia 9 grudnia 2008 roku w sprawie stawek opłaty targowej na terenie Gminy Marklowice

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8, oraz art.42 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 roku Nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami), oraz na podstawie art.15, art.19 pkt. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych /tekst jednolity Dz. U. z 2010 roku Nr 95 poz. 613 z późniejszymi zmianami/, art. 47 § 4a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2005 roku Nr 8 poz. 60 z późniejszymi zmianami), oraz na podstawie art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2000 roku o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (tekst jednolity z 2007 roku Dz. U. Nr 68 poz. 449 z póź. zmianami).

RADA GMINY MARKLOWICE uchwala , conastępuje

§ 1.

W § 2 dodaje się ust. 6 w brzmieniu: Opłata targowa może być uiszczana oprócz możliwości przewidzianej w § 2 ust.. 1 bezpośrednio na rachunek Gminy Marklowice - Nr konta 06 1050 1403 1000 0004 0246 6502 w ING Bank Śląski S.A oraz ust. 7 w brzmieniu: Terminem płatności opłaty targowej jest dzień, w którym dokonywana jest sprzedaż.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Marklowice

§ 3.

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego oraz wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Marklowice.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Gminy Marklowice


inż. Andrzej Brychcy

reklama

POLECANE

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

Piotr Paszek

Doradca podatkowy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »