| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 20/IV/2010 Rady Gminy Niegowa

z dnia 30 grudnia 2010r.

w sprawie zmiany Uchwały Nr 10/II/2010 Rady Gminy Niegowa z dnia 10 grudnia 2010 roku, w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2011 rok

Na podstawie art. 18 ust.2 pkr 8, art. 40 ust.1 , art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz 1591 z póź. Zm.) i art.5 ust.1 i art. 7 ust.3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych ( Dz.U. z 2010 r . Nr 95 poz. 613 z późn. zm.) art.4 ust. 1 i art. 13 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 roku o ogłoszeniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz.U.Nr z 2010 r. Nr.17 poz.95 z późn. zm.)oraz obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 6 sierpnia 2010 roku w sprawie w sprawie górnych granic stawek kwotowych w podatkach i opłatach lokalnych w 2011 r.( Mon.Pol.Nr 55 poz.755) Rada Gminy Niegowa uchwala:

§ 1. Na podstawie art. 18 ust.2 pkr 8, art. 40 ust.1 , art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz 1591 z póź. Zm.) i art.5 ust.1 i art. 7 ust.3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych ( Dz.U. z 2010 r . Nr 95 poz. 613 z późn. zm.) art.4 ust. 1 i art. 13 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 roku o ogłoszeniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz.U.Nr z 2010 r. Nr.17 poz.95 z późn. zm.)oraz obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 6 sierpnia 2010 roku w sprawie w sprawie górnych granic stawek kwotowych w podatkach i opłatach lokalnych w 2011 r.( Mon.Pol.Nr 55 poz.755) Rada Gminy Niegowa uchwala:

1) w § 1 ust.I. pkt 1 skreśla się lit. „ d ‘’ w całości

2) w § 1ust I pkt 1 litera „ e” otrzymuje brzmienie :

- „e) pozostałych, innych niż wymienione w pkt. c – 0,14 zł za 1 m2 powierzchni’’

3) w § 1 ust I. pkt 2 lit. „d” otrzymuje brzmienie:

- „d) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń – 2,69 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej.”

§ 2. W pozostałym zakresie Uchwała nie ulega zmianie.

§ 3. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Niegowa.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia jej w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodnicząca Rady Gminy Niegowa


Zofia Kasznia

reklama

POLECANE

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

Stowarzyszenie Agencji Zatrudnienia

branżowa organizacja pracodawców

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »