| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 20/IV/2010 Rady Gminy Niegowa

z dnia 30 grudnia 2010r.

w sprawie zmiany Uchwały Nr 10/II/2010 Rady Gminy Niegowa z dnia 10 grudnia 2010 roku, w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2011 rok

Na podstawie art. 18 ust.2 pkr 8, art. 40 ust.1 , art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz 1591 z póź. Zm.) i art.5 ust.1 i art. 7 ust.3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych ( Dz.U. z 2010 r . Nr 95 poz. 613 z późn. zm.) art.4 ust. 1 i art. 13 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 roku o ogłoszeniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz.U.Nr z 2010 r. Nr.17 poz.95 z późn. zm.)oraz obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 6 sierpnia 2010 roku w sprawie w sprawie górnych granic stawek kwotowych w podatkach i opłatach lokalnych w 2011 r.( Mon.Pol.Nr 55 poz.755) Rada Gminy Niegowa uchwala:

§ 1. Na podstawie art. 18 ust.2 pkr 8, art. 40 ust.1 , art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz 1591 z póź. Zm.) i art.5 ust.1 i art. 7 ust.3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych ( Dz.U. z 2010 r . Nr 95 poz. 613 z późn. zm.) art.4 ust. 1 i art. 13 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 roku o ogłoszeniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz.U.Nr z 2010 r. Nr.17 poz.95 z późn. zm.)oraz obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 6 sierpnia 2010 roku w sprawie w sprawie górnych granic stawek kwotowych w podatkach i opłatach lokalnych w 2011 r.( Mon.Pol.Nr 55 poz.755) Rada Gminy Niegowa uchwala:

1) w § 1 ust.I. pkt 1 skreśla się lit. „ d ‘’ w całości

2) w § 1ust I pkt 1 litera „ e” otrzymuje brzmienie :

- „e) pozostałych, innych niż wymienione w pkt. c – 0,14 zł za 1 m2 powierzchni’’

3) w § 1 ust I. pkt 2 lit. „d” otrzymuje brzmienie:

- „d) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń – 2,69 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej.”

§ 2. W pozostałym zakresie Uchwała nie ulega zmianie.

§ 3. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Niegowa.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia jej w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodnicząca Rady Gminy Niegowa


Zofia Kasznia

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Inventage

Inventage jest międzynarodową firmą specjalizującą się w optymalizacji kosztów

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »