| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr III/18/2010 Rady Gminy Pietrowice Wielkie

z dnia 29 grudnia 2010r.

w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIX /400/2010 Rady Gminy Pietrowice Wielkie z dnia 05 listopada 2010r w sprawie określenia wysokości stawek podatków od nieruchomości na 2011 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 art. 40 ust. 1, art. 41 ust.1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( t.j.Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591 ze zm.) art. 5 ust.1 pkt 2 lit d ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych ( t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 95 poz. 613 ze zm.), art. 1 ustawy z dnia 24 września 2010 r. o zmianie ustawy o podatkach i opłatach lokalnych ( Dz. U. Nr 225, poz. 1461) w zw. z art. 4 ust. 2, art.7 i art. 13 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych ( t.j.Dz. U. z 2010r. Nr 17 poz. 95)

na wniosek Wójta Gminy Pietrowice Wielkie Rada Gminy Pietrowice Wielkie uchwala :

§ 1. 1. W uchwale Nr XXXIX /400/2010 Rady Gminy Pietrowice Wielkie z dnia 05 listopada 2010 w sprawie określenia wysokości stawek podatków od nieruchomości na 2011 rok § 1 pkt 7 otrzymuje brzmienie: „7) od budynków lub ich części związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń – 4,16 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej”

§ 2. 1. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Pietrowice Wielkie.

§ 3. 1. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego oraz poprzez jej rozplakatowanie na tablicach ogłoszeń w miejscach publicznych na terenie Gminy Pietrowice Wielkie

§ 4. Brak treści

1. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2011 r.

Przewodniczący Rady Gminy Pietrowice Wielkie


Henryk Joachim Marcinek

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Radosław Michał Stępień

Adwokat

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »