| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr III/18/2010 Rady Gminy Pietrowice Wielkie

z dnia 29 grudnia 2010r.

w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIX /400/2010 Rady Gminy Pietrowice Wielkie z dnia 05 listopada 2010r w sprawie określenia wysokości stawek podatków od nieruchomości na 2011 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 art. 40 ust. 1, art. 41 ust.1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( t.j.Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591 ze zm.) art. 5 ust.1 pkt 2 lit d ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych ( t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 95 poz. 613 ze zm.), art. 1 ustawy z dnia 24 września 2010 r. o zmianie ustawy o podatkach i opłatach lokalnych ( Dz. U. Nr 225, poz. 1461) w zw. z art. 4 ust. 2, art.7 i art. 13 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych ( t.j.Dz. U. z 2010r. Nr 17 poz. 95)

na wniosek Wójta Gminy Pietrowice Wielkie Rada Gminy Pietrowice Wielkie uchwala :

§ 1. 1. W uchwale Nr XXXIX /400/2010 Rady Gminy Pietrowice Wielkie z dnia 05 listopada 2010 w sprawie określenia wysokości stawek podatków od nieruchomości na 2011 rok § 1 pkt 7 otrzymuje brzmienie: „7) od budynków lub ich części związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń – 4,16 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej”

§ 2. 1. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Pietrowice Wielkie.

§ 3. 1. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego oraz poprzez jej rozplakatowanie na tablicach ogłoszeń w miejscach publicznych na terenie Gminy Pietrowice Wielkie

§ 4. Brak treści

1. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2011 r.

Przewodniczący Rady Gminy Pietrowice Wielkie


Henryk Joachim Marcinek

reklama

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

Rzecznik Ubezpieczonych

Rzecznik Ubezpieczonych reprezentuje interesy osób ubezpieczających, ubezpieczonych, uposażonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia, członków funduszy emerytalnych, uczestników pracowniczych programów emerytalnych, osób otrzymujących emeryturę kapitałową lub osób przez nie uposażonych.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »