| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr IV/27/11 Rady Gminy Zbrosławice

z dnia 9 lutego 2011r.

w sprawie określenia wymagań jakie powinien spełnić przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami oraz prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 oraz art. 40 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) w związku z art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2005 r. Nr 236 poz. 2008 z późn. zm.)

Rada Gminy Zbrosławice
uchwala:

§ 1. Określa się wymagania, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami oraz prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, które stanowią załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Zbrosławice.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Jan Fels


Załącznik do Uchwały Nr IV/27/11
Rady Gminy Zbrosławice
z dnia 9 lutego 2011 r.

Wymagania, jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami i prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt

§ 1. Przedsiębiorca ubiegający się o udzielenie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, zobowiązany jest złożyć wniosek odpowiadający wymogom określonym w art. 8 ustawy z dnia 13 września 1996 r.o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

§ 2. Przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami powinien spełniać następujące wymagania :

1) posiadać specjalistyczne środki i atestowane urządzenia przy pomocy których zwierzęta będą wyłapywane w sposób nie powodujący zagrożenia dla ich zdrowia i życia.

2) posiadać samochód przystosowany do transportu zwierząt, który :

a) posiada odpowiednią powierzchnię i kubaturę umożliwiającą ustawienie klatek odpowiadających wielkością średniej wielkości zwierzęcia.

b) posiada zadaszenie i ściany izolowane w celu zabezpieczenia zwierząt przed wpływami atmosferycznymi, wentylację i w miarę potrzeb ogrzewanie

c) posiadać podłogę z nawierzchnią antypoślizgową, umożliwiającą łatwe utrzymanie higieny

3) zapewnić w razie potrzeby pomoc weterynaryjną

4) posiadać kadrę mającą doświadczenie w zakresie technicznego sposobu ochrony przed bezdomnymi zwierzętami w liczbie gwarantującej stałe świadczenie usług

5) posiadać tytuł prawny do miejsca (terenu) w przypadku przetrzymywania wyłapanych zwierząt przed przewiezieniem do schroniska.

6) powyższe wymagania powinny zostać potwierdzone następującymi dokumentami:

a) zaświadczeniem o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub odpisem z Krajowego Rejestru Sądowego

b) umową sprzedaży, najmu, potwierdzającą posiadanie środków transportowych wraz z dowodem rejestracji samochodu. Jeśli jest przedmiotem zastawu rejestrowego, to również należy przedłożyć umowę.

c) umową o stałej współpracy z lekarzem weterynarii

d) umową najmu lub dzierżawy miejsca (terenu)

§ 3. 1. Przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt powinien spełniać następujące wymagania:

1) prowadzić działalność gospodarczą w zakresie prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt

2) posiadać tytuł prawny do terenu, na którym ma być prowadzona działalność

3) posiadać pozwolenie na użytkowanie lub inny, stosowny dokument, wymagany przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118)

4) prowadzić działalność w miejscu ogrodzonym

5) posiadać zadaszony obiekt z odpowiednio wydzielonymi boksami, w których będą przebywać bezdomne zwierzęta

6) posiadać pomieszczenia ambulatoryjne, przystosowane do przeprowadzania zabiegów weterynaryjnych

7) posiadać odrębne pomieszczenia do przygotowywania i przechowywania karmy zwierzęcej

8) posiadać kojce służące kwarantannie oraz budy zapewniające ochronę przed niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi

9) posiadać odpowiednio przeszkoloną kadrę.

2. 1) Wymagania określone powyżej, powinny być potwierdzone odpowiednimi dokumentami.

2) Przedsiębiorca jest zobowiązany do przedłożenia gwarancji finansowych, zapewniających możliwość prowadzenia schroniska, szczególnie gwarancji środków na wyżywienie i opiekę weterynaryjną.

§ 4. Zastrzega się prawo nałożenia dodatkowych warunków prowadzenia działalności objętej zezwoleniem, jeżeli wymagać tego będą względy ochrony środowiska lub inne, po przeprowadzeniu kontroli realizacji warunków zezwolenia.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Dr Krystian Ziemski & Partners Kancelaria Prawna sp.k. w Poznaniu

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »