| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 19/IV/2011 Rady Gminy Konopiska

z dnia 8 lutego 2011r.

w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami oraz prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk lub spalarni zwłok zwierzęcych i ich części

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 oraz art. 40 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r., Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art.7 ust. 3 w związku z art. 7 ust. 1 pkt 3 i 4 ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz.U z 2008 roku Nr 236, poz.2008, z późń. zm.)

Rada Gminy Konopiska uchwala

§ 1. 1. Określa się następujące wymagania, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami:

1) prowadzić zarejestrowaną działalność gospodarczą w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami,

2) posiadać kadrę w liczbie gwarantującej stałe i z poszanowaniem przepisów o ochronie zwierząt świadczenie usług,

3) posiadać środki transportu do przewozu wyłapywanych zwierząt spełniające wymagania określone przepisami odrębnymi,

4) posiadać sprzęt pozwalający na humanitarne wyłapywanie zwierząt,

5) posiadać umowę z lekarzem weterynarii w celu zapewnienia zwierzętom opieki weterynaryjnej,

6) posiadać ważną na dzień złożenia wniosku o wydanie zezwolenia umowę lub pisemne zapewnienie przyjęcia zwierząt do schroniska wydane przez przedsiębiorcę prowadzącego schronisko dla bezdomnych zwierząt,

7) oświadczenie przedsiębiorcy, że on oraz jego pracownicy, którzy mają kontakt z wyłapywanymi lub transportowanymi zwierzętami, nie byli karani z art. 35 lub 37 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt.

2. Spełnienie wymagań określonych w ust.1 przedsiębiorca zobowiązany jest potwierdzić odpowiednimi dokumentami.

§ 2. 1. Określa się następujące wymagania, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt:

1) prowadzić zarejestrowaną działalność gospodarczą w zakresie prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt,

2) posiadać tytuł prawny do dysponowania nieruchomością wyposażoną w obiekty budowlane odpowiednie do zakresu planowanej działalności, zlokalizowaną zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego,

3) prowadzić działalność na terenie ogrodzonym, zabezpieczonym przed dostępem osób trzecich,

4) schronisko dla bezdomnych zwierząt powinno spełniać wymagania przepisów odrębnych,

5) posiadać kadrę w liczbie gwarantującej stałe i z poszanowaniem przepisów o ochronie zwierząt świadczenie usług,

6) posiadać ważną na dzień złożenia wniosku o wydanie zezwolenia umowę z lekarzem weterynarii w celu zapewnienia zwierzętom przebywającym w schronisku stałej opieki weterynaryjnej,

7) posiadać ważną na dzień złożenia wniosku o wydanie zezwolenia umowę lub pisemne zapewnienie odbioru zwłok zwierzęcych przez przedsiębiorcę prowadzącego działalność w zakresie grzebowisk lub spalarni zwłok zwierzęcych lub ich części.

2. Spełnienie wymagań określonych w ust.1 przedsiębiorca zobowiązany jest potwierdzić odpowiednimi dokumentami.

§ 3. 1. Określa się następujące wymagania, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie grzebowisk lub spalarni zwłok zwierzęcych i ich części:

1) prowadzić zarejestrowaną działalność gospodarczą w zakresie prowadzenia grzebowisk lub spalarni zwłok zwierzęcych i ich części,

2) posiadać tytuł prawny do dysponowania nieruchomością zabudowaną na taki cel, zlokalizowaną zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego,

3) posiadać kadrę w liczbie gwarantującej stałe świadczenie usług,

4) prowadzić działalność na terenie ogrodzonym, zabezpieczonym przed dostępem osób trzecich,

5) posiadać środki, urządzenia i obiekty niezbędne do prowadzenia działalności, w tym:

a) chłodnie do czasowego przetrzymywania zwłok zwierzęcych i ich części,

b) miejsca magazynowania środków dezynfekcyjnych,

c) środki transportu do przewozu zwierząt lub ich części, spełniające wymagania określone przepisami odrębnymi,

d) narzędzia do grzebania zwłok zwierzęcych i ich części (dot. grzebowiska)

e) urządzenia i środki techniczne umożliwiające spalanie zwłok zwierzęcych i ich części (dot. spalarni),

6) grzebowisko i spalarnia zwłok zwierzęcych i ich części powinny spełniać wymagania przepisów odrębnych

2. Spełnienie wymagań określonych w ust.1 przedsiębiorca zobowiązany jest potwierdzić odpowiednimi dokumentami.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Konopiska.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Gminy


mgr inż. Marcin Poleszczuk

reklama

POLECANE

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

Grzegorz Filipowicz

Ekspert ZZL. Business Partner ForFuture oraz HRtec. Współzałożyciel i członek Zarządu HR Development Klastrer. Wykładowca na kilku uczelniach (w tym: Akademia Leona Koźmińskiego, SGH). Współzałożyciel i członek Zarządu HR Development Cluster. Prezes Polskiego Stowarzyszenia HR Business Partner oraz członek CIPD (Chartered Institute of Personnel Development). Posiada ponad 25-letnie doświadczenie w branży szkoleniowo- konsultingowej. Twórca autorskiego Modelu Kompetencji Zawodowych oraz narzędzi Zarządzania Zasobami Ludzkimi. Autor książek: „Zarządzanie Kompetencjami Zawodowymi” (PWE 2004), „Rozwój organizacji poprzez rozwój efektywności pracowników” (WK 2008), oraz „Zarządzanie Kompetencjami Zawodowymi – perspektywa firmowa i osobista” (WK 2014) jak również licznych publikacji z zakresu ZZL, zarządzania kompetencjami, Human Performance Improvement i strategii organizacji.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »