| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr IV/27/11 Rady Gminy Przystajń

z dnia 28 lutego 2011r.

w sprawie zmiany uchwały Nr XXVII/57/08 Rady Gminy Przystajń z dnia 29 grudnia 2008 r. w sprawie poboru łącznego zobowiązania pieniężnego, podatku leśnego oraz podatku od nieruchomości w drodze inkasa i ustalenia wynagrodzenia dla inkasentów

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt.8, art. 40 ust.1, art.41 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.) w związku z art.6 ust.12 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2006 r. Nr 121, poz. 844 z późn. zm.) art. 6b i art. 6c ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym ( Dz. U. z 2006 r. Nr 136, poz.969 z późn. zm.) oraz art.6 ust. 8 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (Dz. U. z 2002 r. Nr 200, poz. 1682 z późn. zm.) oraz art. 28 § 4, art. 47 § 4a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXVII/57/08 Rady Gminy Przystajń z dnia 29 grudnia 2008 r. w sprawie poboru łącznego zobowiązania pieniężnego, podatku leśnego oraz podatku od nieruchomości w drodze inkasa i ustalenia wynagrodzenia dla inkasentów wprowadza się następującą zmianę:

1) W § 1 zdanie: „Zarządza się pobór w drodze inkasa podatków: rolnego, leśnego, od nieruchomości pobieranych w formie łącznego zobowiązania pieniężnego przez osoby fizyczne zwane dalej „inkasentami” na terenie sołectw Gminy Przystajń”. zastępuje się zdaniem: „Zarządza się pobór w drodze inkasa: podatku od nieruchomości od osób fizycznych, podatku rolnego od osób fizycznych, podatku leśnego od osób fizycznych przez osoby fizyczne zwane dalej „inkasentami” na terenie Gminy Przystajń”.

2) W § 2 zdanie: „Do dokonywania poboru w drodze inkasa podatków – łącznego zobowiązania pieniężnego określa sie inkasentów:” zastępuje sie zdaniem: „Do dokonywania poboru w drodze inkasa podatków o których mowa w§ 1 określa się inkasentów:”

3) W § 2 zdanie: „Pan Gloc Tadeusz – Sołectwo Kostrzyna” zastępuje się zdaniem „Pani Krawczyk Elżbieta – Sołectwo Kostrzyna”. „Pani Jelonek Jadwiga – Sołectwo Ługi-Radły” zastępuje się zdaniem „Pani Kierat Longina – Sołectwo Ługi-Radły”. „Pan Okaj Ireneusz – Sołectwo Wrzosy” zastępuje się zdaniem „Pani Kucharczyk Sławomira – Sołectwo Wrzosy”. „Pani Matyja Jolanta – Sołectwo Górki” zastępuje się zdaniem „Pani Kucharczyk Urszula – Sołectwo Górki”. „Pan Telęga Robert – Sołectwo Kuźnica Stara” zastępuje się zdaniem „Pani Habrajska Halina – Sołectwo Kuźnica Stara”. „Pan Dymarek Tadeusz – Sołectwo Kuźnica Nowa” zastępuje się zdaniem „Pan Zawierucha Krzysztof – Sołectwo Kuźnica Nowa”.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodnicząca Rady Gminy


mgr Henryka Kapuścik

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Joanna Targowska

Prawnik

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »