| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr IV/27/11 Rady Gminy Przystajń

z dnia 28 lutego 2011r.

w sprawie zmiany uchwały Nr XXVII/57/08 Rady Gminy Przystajń z dnia 29 grudnia 2008 r. w sprawie poboru łącznego zobowiązania pieniężnego, podatku leśnego oraz podatku od nieruchomości w drodze inkasa i ustalenia wynagrodzenia dla inkasentów

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt.8, art. 40 ust.1, art.41 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.) w związku z art.6 ust.12 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2006 r. Nr 121, poz. 844 z późn. zm.) art. 6b i art. 6c ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym ( Dz. U. z 2006 r. Nr 136, poz.969 z późn. zm.) oraz art.6 ust. 8 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (Dz. U. z 2002 r. Nr 200, poz. 1682 z późn. zm.) oraz art. 28 § 4, art. 47 § 4a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXVII/57/08 Rady Gminy Przystajń z dnia 29 grudnia 2008 r. w sprawie poboru łącznego zobowiązania pieniężnego, podatku leśnego oraz podatku od nieruchomości w drodze inkasa i ustalenia wynagrodzenia dla inkasentów wprowadza się następującą zmianę:

1) W § 1 zdanie: „Zarządza się pobór w drodze inkasa podatków: rolnego, leśnego, od nieruchomości pobieranych w formie łącznego zobowiązania pieniężnego przez osoby fizyczne zwane dalej „inkasentami” na terenie sołectw Gminy Przystajń”. zastępuje się zdaniem: „Zarządza się pobór w drodze inkasa: podatku od nieruchomości od osób fizycznych, podatku rolnego od osób fizycznych, podatku leśnego od osób fizycznych przez osoby fizyczne zwane dalej „inkasentami” na terenie Gminy Przystajń”.

2) W § 2 zdanie: „Do dokonywania poboru w drodze inkasa podatków – łącznego zobowiązania pieniężnego określa sie inkasentów:” zastępuje sie zdaniem: „Do dokonywania poboru w drodze inkasa podatków o których mowa w§ 1 określa się inkasentów:”

3) W § 2 zdanie: „Pan Gloc Tadeusz – Sołectwo Kostrzyna” zastępuje się zdaniem „Pani Krawczyk Elżbieta – Sołectwo Kostrzyna”. „Pani Jelonek Jadwiga – Sołectwo Ługi-Radły” zastępuje się zdaniem „Pani Kierat Longina – Sołectwo Ługi-Radły”. „Pan Okaj Ireneusz – Sołectwo Wrzosy” zastępuje się zdaniem „Pani Kucharczyk Sławomira – Sołectwo Wrzosy”. „Pani Matyja Jolanta – Sołectwo Górki” zastępuje się zdaniem „Pani Kucharczyk Urszula – Sołectwo Górki”. „Pan Telęga Robert – Sołectwo Kuźnica Stara” zastępuje się zdaniem „Pani Habrajska Halina – Sołectwo Kuźnica Stara”. „Pan Dymarek Tadeusz – Sołectwo Kuźnica Nowa” zastępuje się zdaniem „Pan Zawierucha Krzysztof – Sołectwo Kuźnica Nowa”.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodnicząca Rady Gminy


mgr Henryka Kapuścik

reklama

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Biuro rachunkowe PROGRES s.c.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »