| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr V/32/2011 Rady Gminy Bestwina

z dnia 24 lutego 2011r.

w sprawie ustalenia opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola, dla których organem prowadzącym jest gmina Bestwina

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (j.t.Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) w związku z art. 5c pkt 1 i art. 14 ust. 5 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (j.t.Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.)

Rada Gminy

uchwala:

§ 1.

1. Ustalić, że usługi świadczone przez przedszkola dla których organem prowadzącym jest gmina Bestwina, w zakresie podstawy programowej wychowania przedszkolnego określonej w rozporządzeniu ministra właściwego ds. oświaty są realizowane bezpłatnie wymiarze 5 godzin dziennie – od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 13:00.

2. Ustalić odpłatność, rodziców (prawnych opiekunów) za 1 godzinę świadczeń wykraczających poza podstawę programową wychowania przedszkolnego, obejmującą koszty dodatkowych świadczeń dydaktycznych, prowadzonych przez przedszkole, w wysokości 1,80zł (jeden złoty 80/100gr.)

§ 2.

1. Zwolnić z opłaty za świadczenia, o których mowa w § 1 ust. 1, rodziców (prawnych opiekunów), za trzecie i kolejne dziecko w rodzinie, korzystające ze świadczeń przedszkola oraz za dzieci objęte kształceniem specjalnym i wczesnym wspomaganiem rozwoju.

2. W przypadku, gdy do przedszkola uczęszcza drugie dziecko, opłata o której mowa w § 1 ust. 1 wynosi 0,90zł (dziewięćdziesiąt groszy) zł za jedną godzinę świadczeń.

§ 3.

Traci moc uchwała nr XXV/191/2005 Rady Gminy Bestwina z dnia 9 maja 2005 r. w sprawie ustalenia miesięcznej opłaty za świadczenia przekraczające podstawy programowe w przedszkolach na terenie gminy Bestwina.

§ 4.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Bestwina.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z mocą obowiązującą od 1 września 2011r.

Przewodniczący Rady


Jerzy Zużałek

reklama

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Urszula Tarsa

Specjalizuje się w tematyce finansowej i rachunkowej. Doktorantka na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »