| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJA MOBILNA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr IX/37/11 Rady Gminy Tworóg

z dnia 28 marca 2011r.

w sprawie ustalenia zasad sprawiania pogrzebu przez Gminę Tworóg

Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 roku, Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 17 ust. 15 i art. 44 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2004 r., Nr 64, poz. 593 z późn. zm.),

RADA GMINY TWORÓG

uchwala:

§ 1.

1. Pogrzeb sprawia się osobom zmarłym zamieszkałym lub przebywającym na jej terenie jeżeli:

1) brak jest osób zobowiązanych do pokrycia kosztów pogrzebu,

2) członkowie rodziny zmarłego lub inne osoby zobowiązane do pokrycia kosztów pogrzebu spełniają warunki określone w art. 8 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej.

2. W przypadku określonym w ust. 1 pkt. 2 sprawienie pogrzebu przez Gminę Tworóg odbywa się na wniosek zobowiązanych do sprawienia pogrzebu.

§ 2.

Sprawienie pogrzebu przez Gminę Tworóg wykonuje Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Tworogu.

§ 3.

1. Zakres usług pogrzebowych obejmuje podstawowe czynności niezbędne do sprawienia pochówku albo kremacji.

2. Pochówek zmarłych, o których mowa w § 1 ust. 1 dokonuje się na cmentarzach na obszarze Gminy Tworóg z zastrzeżeniem ust. 3.

3. Jeżeli zwłoki osoby zmarłej wymienionej w § 1 znajdują się poza obszarem powiatu tarnogórskiego, pogrzeb sprawia się na cmentarzu położonym najbliżej miejscowości, w której znajdują się zwłoki.

4. W przypadku określonym w ust. 3 sprawienie pogrzebu na innym cmentarzu może nastąpić pod warunkiem, że osoby, które się tego domagają pokryją różnicę pomiędzy sprawieniem pogrzebu na cmentarzu określonym w ust. 3, a kosztami pogrzebu na wybranym cmentarzu.

§ 4.

Gmina może odstąpić od żądania w całości lub części wydatków na pokrycie pogrzebu jeżeli masa spadkowa ma znikomą wartość a dochody spadkobierców nie przekraczają kryterium dochodowego uprawniającego do świadczeń pieniężnych określonego w art. 8 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej.

§ 5.

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Tworóg.

§ 6.

Uchwałę ogłasza się w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i na tablicy ogłoszeń.

§ 7.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodnicząca Rady Gminy Tworóg


Maria Łukoszek

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Dr Katarzyna Pawłowska

Doradca Podatkowy (nr wpisu 11638)

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »