| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr IX/37/11 Rady Gminy Tworóg

z dnia 28 marca 2011r.

w sprawie ustalenia zasad sprawiania pogrzebu przez Gminę Tworóg

Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 roku, Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 17 ust. 15 i art. 44 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2004 r., Nr 64, poz. 593 z późn. zm.),

RADA GMINY TWORÓG

uchwala:

§ 1.

1. Pogrzeb sprawia się osobom zmarłym zamieszkałym lub przebywającym na jej terenie jeżeli:

1) brak jest osób zobowiązanych do pokrycia kosztów pogrzebu,

2) członkowie rodziny zmarłego lub inne osoby zobowiązane do pokrycia kosztów pogrzebu spełniają warunki określone w art. 8 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej.

2. W przypadku określonym w ust. 1 pkt. 2 sprawienie pogrzebu przez Gminę Tworóg odbywa się na wniosek zobowiązanych do sprawienia pogrzebu.

§ 2.

Sprawienie pogrzebu przez Gminę Tworóg wykonuje Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Tworogu.

§ 3.

1. Zakres usług pogrzebowych obejmuje podstawowe czynności niezbędne do sprawienia pochówku albo kremacji.

2. Pochówek zmarłych, o których mowa w § 1 ust. 1 dokonuje się na cmentarzach na obszarze Gminy Tworóg z zastrzeżeniem ust. 3.

3. Jeżeli zwłoki osoby zmarłej wymienionej w § 1 znajdują się poza obszarem powiatu tarnogórskiego, pogrzeb sprawia się na cmentarzu położonym najbliżej miejscowości, w której znajdują się zwłoki.

4. W przypadku określonym w ust. 3 sprawienie pogrzebu na innym cmentarzu może nastąpić pod warunkiem, że osoby, które się tego domagają pokryją różnicę pomiędzy sprawieniem pogrzebu na cmentarzu określonym w ust. 3, a kosztami pogrzebu na wybranym cmentarzu.

§ 4.

Gmina może odstąpić od żądania w całości lub części wydatków na pokrycie pogrzebu jeżeli masa spadkowa ma znikomą wartość a dochody spadkobierców nie przekraczają kryterium dochodowego uprawniającego do świadczeń pieniężnych określonego w art. 8 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej.

§ 5.

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Tworóg.

§ 6.

Uchwałę ogłasza się w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i na tablicy ogłoszeń.

§ 7.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodnicząca Rady Gminy Tworóg


Maria Łukoszek

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Adwokat Marta Kawecka Właściciel portalu LegalnaBudowa.pl

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »