| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr III.7.2011 Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój

z dnia 24 lutego 2011r.

w sprawie określenia zasad przyznawania dotacji celowych dla osób fizycznych ze środków budżetu miasta na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej

Działając na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( j.t. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 – z późniejszymi zmianami ), art. 221 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 z późniejszymi zmianami) oraz art. 400a i 403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (j.t. Dz.U.2008 Nr 25, poz. 150 – z późniejszymi zmianami),

Rada Miasta Jastrzębie -Zdrój
u c h w a l a

§ 1. Mając na celu poprawę stanu środowiska w mieście, ustala się zasady przyznawania i rozliczania dotacji celowych na dofinansowanie realizacji niżej wymienionych zadań inwestycyjnych z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej:

- budowa przydomowej oczyszczalni ścieków,

- podłączenie budynku do miejskiej sieci centralnego ogrzewania,

- zakup i montaż niskoemisyjnych urządzeń grzewczych, w tym: kotłów c.o. (elektryczne, gazowe, olejowe, na paliwo stałe),

- zakup i montaż urządzeń do wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych,

- demontaż, transport i unieszkodliwienie odpadów zawierających azbest, w ramach zadań, w zakresie wymiany azbestowych pokryć dachowych i/lub wymiany elewacji z płyt azbestowych.

- budowa przyłączy kanalizacji sanitarnej do budynku.

§ 2. Szczegółowe zasady przyznawania dotacji celowych, w tym tryb ich udzielania, rozliczania i kontroli, określa załącznik do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Jastrzębie-Zdrój.

§ 4. Traci moc Uchwała Nr LI/651/2010 Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój z dnia 28 stycznia 2010 roku w sprawie zasad udzielania dotacji dla osób fizycznych ze środków budżetu miasta pochodzących z wpływów z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych za przekroczenia lub naruszenia wymogów korzystania ze środowiska.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie w terminie 14 dni od dnia jej publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Wiceprzewodniczący Rady


Ryszard Piechoczek

Załącznik do Uchwały Nr III.7.2011
Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój
z dnia 24 lutego 2011 r.
Zalacznik.doc

Załącznik do uchwały Nr III.7.2011 Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój z dnia 24 lutego 2011 r.

reklama

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

dr Michał Wilk

radca prawny, doradca podatkowy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »