| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr V/41/2011 Rady Gminy Pietrowice Wielkie

z dnia 2 marca 2011r.

w sprawie inkasa podatków: rolnego, leśnego od nieruchomości należnych od osób fizycznych oraz opłaty targowej i opłaty od posiadania psów

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz. U. z 2001 Nr 142 poz. 1591 z późn. zm) w związku z art. 6b ustawy z dnia 15 listopada 1984r. o podatku rolnym ( tekst jednolity z 2006r. Nr 136 poz. 969), art. 6 ust. 12, art. 19 pkt 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (tj. z 2006r. Dz. U. Nr 121, poz. 844 z późn. zm. ) oraz art. 6 ust. 8 ustawy z dnia 20 października 2002r. o podatku leśnym ( Dz.U. Nr 200 poz. 1682 z późn.zm.) oraz art. 9, art. 28 § 4 i art. 47 § 4a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r.Ordynacja podatkowa ( tj. z 2005 Dz.U. Nr 8 poz. 60 z późn. zm.) na wniosek Wójta Gminy

Rada Gminy Pietrowice Wielkie Uchwala:

§ 1. Zarządza się na terenie Gminy Pietrowice Wielkie pobór w drodze inkasa podatków: rolnego, leśnego i od nieruchomości należnych od osób fizycznych oraz opłaty targowej i opłaty od posiadania psów.

§ 2. Wyznacza się następujących inkasentów dokonujących poboru w drodze inkasa podatków i opłat, o których mowa w § 1:

1) na obszarze sołectwa Pietrowice Wielkie - Pani Urszula Herud

2) na obszarze sołectwa Gródczanki - Pan Jan Mikołajczyk

3) na obszarze sołectwa Kornice - Pani Sabina Jackowska

4) na obszarze sołectwa Maków - Pan Artur Gincel

5) na obszarze sołectwa Pawłów - Pan Konrad Kuroczik

6) na obszarze sołectwa Krowiarki - Pani Zdzisław Kozub

7) na obszarze sołectwa Amandów - Pan Stanisław Paluszek

8) na obszarze sołectwa Żerdziny - Pan Bernard Franiczek

9) na obszarze sołectwa Samborowice - Pani Adrian Niewiera

10) na obszarze sołectwa Cyprzanów - Pani Maria Palisa

11) na obszarze sołectwa Lekartów - Pan Piotr Parys

12) na obszarze Gminy Pietrowice Wielkie - Pan/i Sabina Jackowska, Barbara Małecka

§ 3. Ustala się wysokość wynagrodzenia dla inkasentów za pobór:

1) podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości oraz łącznego zobowiązania podatkowego w wysokości 5% zainkasowanej sumy podatku.

2) opłaty targowej oraz opłaty od posiadania psów 10% zainkasowanej sumy opłat

§ 4. Zobowiązać inkasentów do odprowadzania pobranych sum podatków i opłat do kasy Urzędu Gminy w Pietrowicach Wielkich w terminie do 7 dni od pobrania podatków lub opłat.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Pietrowice Wielkie

§ 6. Tracą moc uchwały Nr XXIII/253/2004 z dnia 15 listopada 2004r. w sprawie wyznaczenia inkasentów dokonujących na obszarze Gminy Pietrowice Wielkie poboru podatku od nieruchomości, od posiadania psów, rolnego, leśnego oraz opłaty targowej oraz wysokości wynagrodzenia z tego tytułu , oraz uchwała Nr XXII/234/2009 z dnia 23 lutego 2009r. w sprawie wyznaczenia inkasentów dokonujących na obszarze Gminy Pietrowice Wielkie opłaty i ustalenia wysokości zryczałtowanego wynagrodzenia z tytułu terminowego wpłacenia podatków pobranych w drodze inkasa

§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Gminy Pietrowice Wielkie


Henryk Joachim Marcinek

reklama

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

dr Katarzyna Kalata

Ekspert z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »