| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr V/41/2011 Rady Gminy Pietrowice Wielkie

z dnia 2 marca 2011r.

w sprawie inkasa podatków: rolnego, leśnego od nieruchomości należnych od osób fizycznych oraz opłaty targowej i opłaty od posiadania psów

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz. U. z 2001 Nr 142 poz. 1591 z późn. zm) w związku z art. 6b ustawy z dnia 15 listopada 1984r. o podatku rolnym ( tekst jednolity z 2006r. Nr 136 poz. 969), art. 6 ust. 12, art. 19 pkt 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (tj. z 2006r. Dz. U. Nr 121, poz. 844 z późn. zm. ) oraz art. 6 ust. 8 ustawy z dnia 20 października 2002r. o podatku leśnym ( Dz.U. Nr 200 poz. 1682 z późn.zm.) oraz art. 9, art. 28 § 4 i art. 47 § 4a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r.Ordynacja podatkowa ( tj. z 2005 Dz.U. Nr 8 poz. 60 z późn. zm.) na wniosek Wójta Gminy

Rada Gminy Pietrowice Wielkie Uchwala:

§ 1. Zarządza się na terenie Gminy Pietrowice Wielkie pobór w drodze inkasa podatków: rolnego, leśnego i od nieruchomości należnych od osób fizycznych oraz opłaty targowej i opłaty od posiadania psów.

§ 2. Wyznacza się następujących inkasentów dokonujących poboru w drodze inkasa podatków i opłat, o których mowa w § 1:

1) na obszarze sołectwa Pietrowice Wielkie - Pani Urszula Herud

2) na obszarze sołectwa Gródczanki - Pan Jan Mikołajczyk

3) na obszarze sołectwa Kornice - Pani Sabina Jackowska

4) na obszarze sołectwa Maków - Pan Artur Gincel

5) na obszarze sołectwa Pawłów - Pan Konrad Kuroczik

6) na obszarze sołectwa Krowiarki - Pani Zdzisław Kozub

7) na obszarze sołectwa Amandów - Pan Stanisław Paluszek

8) na obszarze sołectwa Żerdziny - Pan Bernard Franiczek

9) na obszarze sołectwa Samborowice - Pani Adrian Niewiera

10) na obszarze sołectwa Cyprzanów - Pani Maria Palisa

11) na obszarze sołectwa Lekartów - Pan Piotr Parys

12) na obszarze Gminy Pietrowice Wielkie - Pan/i Sabina Jackowska, Barbara Małecka

§ 3. Ustala się wysokość wynagrodzenia dla inkasentów za pobór:

1) podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości oraz łącznego zobowiązania podatkowego w wysokości 5% zainkasowanej sumy podatku.

2) opłaty targowej oraz opłaty od posiadania psów 10% zainkasowanej sumy opłat

§ 4. Zobowiązać inkasentów do odprowadzania pobranych sum podatków i opłat do kasy Urzędu Gminy w Pietrowicach Wielkich w terminie do 7 dni od pobrania podatków lub opłat.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Pietrowice Wielkie

§ 6. Tracą moc uchwały Nr XXIII/253/2004 z dnia 15 listopada 2004r. w sprawie wyznaczenia inkasentów dokonujących na obszarze Gminy Pietrowice Wielkie poboru podatku od nieruchomości, od posiadania psów, rolnego, leśnego oraz opłaty targowej oraz wysokości wynagrodzenia z tego tytułu , oraz uchwała Nr XXII/234/2009 z dnia 23 lutego 2009r. w sprawie wyznaczenia inkasentów dokonujących na obszarze Gminy Pietrowice Wielkie opłaty i ustalenia wysokości zryczałtowanego wynagrodzenia z tytułu terminowego wpłacenia podatków pobranych w drodze inkasa

§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Gminy Pietrowice Wielkie


Henryk Joachim Marcinek

reklama

POLECANE

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

Agnieszka Snopek

Młodszy Konsultant ds. Projektów HR w Grupie Tempo

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »