| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr VI/41/11 Rady Gminy Pilchowice

z dnia 31 marca 2011r.

w sprawie ustalenia opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola, dla których organem prowadzącym jest Gmina Pilchowice

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art.40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) w związku z art. 5c pkt 1 i art. 14 ust. 5 pkt. 1ustawy z dnia 07 września 1991r. o systemie oświaty (t.j. Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz.2572 z późn. zm.) po przeprowadzeniu konsultacji z organizacjami pozarządowymi.

RADA GMINY PILCHOWICE uchwala:

§ 1.

1. Ustalić realizację bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki w przedszkolach dla których organem prowadzącym jest Gmina Pilchowice, w wymiarze 5 godzin dziennie.

2. Ustalić odpłatność rodziców (opiekunów prawnych) za 1 godzinę świadczeń w czasie przekraczającym wymiar zajęć, o których mowa w ust. 1 w wysokości 0,12% minimalnego wynagrodzenia za pracę, ustalanego na podstawie odrębnych przepisów.

3. Wysokość opłaty ustalana jest na podstawie stawki godzinowej, o której mowa w ust. 2 oraz deklarowanej przez rodziców (opiekunów prawnych) dziecka liczby godzin pobytu dziecka w przedszkolu.

§ 2.

1. Opłata o, o której mowa w § 1 ust. 2, w przypadku uczęszczania do przedszkola rodzeństwa, ulega obniżeniu o 50% za drugie i każde następne dziecko.

2. Szczegółowe zasady korzystania ze świadczeń oraz odpłatności określa umowa cywilno-prawna zawarta między dyrektorem przedszkola a rodzicem (opiekunem prawnym) dziecka.

§ 3.

Traci moc Uchwała Nr XXVII/179/2001 Rady Gminy w Pilchowicach z dnia 9 lutego 2001r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty w przedszkolach za świadczenia pokrywające częściowo koszt przygotowania posiłków oraz koszt prowadzenia zajęć w rozmiarze wykraczającym poza podstawy programowe wychowania przedszkolnego.

§ 4.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Pilchowice.


§ 5.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z mocą obowiązującą od 01 września 2011r.

Przewodniczący Rady Gminy Pilchowice


Andrzej Ogórek

reklama

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Marek Rogalski

Ekspert ds. rynku walut w Domu Maklerskim Banku Ochrony Środowiska SA

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »