| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 40(VII)2011 Rady Gminy Poraj

z dnia 29 marca 2011r.

w sprawie poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 8, art.40 ust.1,art.41 ust.1 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U.z 2001 roku Nr 142, poz.1591 z późn.zm,), art.6 ust.12 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2010 roku Nr 95, poz.613 z późn. zm.), art.6b ustawy z dnia 15 listopada 1984 roku o podatku rolnym (Dz.U.z 2006 roku Nr 136, poz.969 z późn. zm.), art. 6 ust. 8 ustawy z dnia 30 października 2002 roku o podatku leśnym (Dz.U. z 2002 roku Nr 200, poz. 1682 z późn. zm.), art. 9 i art. 28 § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku - Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2005 roku, Nr 8 poz. 60 z późn. zm), art.4 ust.1 i art. 13 pkt.2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłoszeniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz.U. z 2010r. Nr 17, poz. 95) Rada Gminy Poraj u c h w a l a, co następuje:

§ 1. 1. Zarządza się pobór podatku rolnego, podatku leśnego i podatku od nieruchomości od osób fizycznych w drodze inkasa.

2. Inkaso podatków: rolnego, leśnego i od nieruchomości powierza się sołtysom wsi Gminy Poraj.

§ 2. Ustala się inkasentów i wynagrodzenie za inkaso dla poszczególnych sołectw:

Lp.

Sołectwo

Nazwisko i imię inkasenta

Wynagrodzenie w %

1.

PORAJ

CABAN Barbara

4%

2.

JASTRZĄB

ZALEGA Jolanta

7%

3.

GĘZYN

PODSIADLIK Jan

12%

4.

DĘBOWIEC

KRÓLAK Edward

30%

5.

KUŹNICA STARA

OCIEPKA Teresa

11%

6.

ŻARKI LETNISKO

ŚWIERDZA Ryszard

4%

7.

CHOROŃ

MIZERA Edward

7%

8.

MASŁOŃSKIE

WIDAWSKI Sławomir

9%

§ 3. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Poraj

§ 4. Z dniem wejścia w życie uchwały, traci moc Uchwała Nr 7(II)2006 Rady Gminy Poraj z dnia 6 grudnia 2006 roku w sprawie poboru podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości oraz określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego oraz podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie Gminy.

Przewodnicząca Rady Gminy


Katarzyna Kaźmierczak

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Clever Investment

Księgowość Bliska Tobie

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »