| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr VI/37/2011 Rady Gminy Miedźna

z dnia 22 marca 2011r.

w sprawie wyznaczenia obszarów, na których nastąpiło zniszczenie lub uszkodzenie obiektów budowlanych w wyniku osunięcia ziemi

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (DZ. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.), art. 13a ust. 1 ustawy z dnia 11 sierpnia 2001 r. o szczególnych zasadach odbudowy, remontów i rozbiórek obiektów budowlanych zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku działania żywiołu (Dz. U. z 2001 r. Nr 84 poz. 906 ze zm.) oraz Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16.11.2009r. w sprawie gmin i miejscowości, w których stosuje się szczególne zasady odbudowy, remontów i rozbiórek obiektów budowlanych zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku działania żywiołu (Dz.U. z 2009r. Nr 193 poz. 1492 z późn. zm.)po przeprowadzonych konsultacjach społecznych z organizacjami pozarządowymi oraz innymi uprawnionymi podmiotami

Rada Gminy Miedźna uchwala, co następuje:

§ 1.

Wyznacza się obszar, na którym nastąpiło zniszczenie i uszkodzenie obiektów budowlanych w wyniku osunięcia ziemi.

§ 2.

Obszar o którym mowa w § 1 tj. "osuwisko w miejscowości Góra przy ul. Nad Wisłą 22" przedstawia załącznik graficzny do niniejszej Uchwały.

§ 3.

Traci moc Uchwała Nr LV/410/2010 Rady Gminy Miedźna z dnia 29.10.2010 r. w sprawie wyznaczenia obszarów, na których nastąpiło zniszczenie lub uszkodzenie obiektów budowlanych w wyniku osunięcia ziemi.

§ 4.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Miedźna.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Gminy Miedźna


mgr inż Stanisław Karbowy


Załącznik do Uchwały Nr VI/37/2011
Rady Gminy Miedźna
z dnia 22 marca 2011 r.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Agnieszka Kucharska

Ekspert podatkowy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »