| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr VI/46/2011 Rady Gminy Nędza

z dnia 28 lutego 2011r.

zmieniająca Uchwałę Nr XXXII/195/2001 Rady Gminy Nędza z dnia 29 czerwca 2001roku w sprawie nadania Statutu Gminnej Bibliotece Publicznej w Nędzy

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 9 lit. h) , art.40 ust.1 ,art. 41 ust.1 z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( tj. Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz.1591 z późn. zm. ) art2 ,art.9 ust.1, art.14 ust.1 i 3 ustawy z dnia 25 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tj. Dz. U. z 2001r. Nr 13 poz. 123 z późn. zm.) art.11 ust.1 i 3 ustawy z dnia 27 czerwca 1997r. o bibliotekach (Dz. U. Nr 85 poz. 539 z późn .zm.) art.4 ust.1 i art. 13 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych aktów prawnych (tj. Dz. U. z 2010r. Nr 17 poz.95) po przeprowadzeniu konsultacji w trybie Uchwały Nr LII/417/10 Rady Gminy Nędza z dnia 23 sierpnia 2010 roku w sprawie określenia sposobu konsultowania projektów aktów prawa miejscowego z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji(Dz. Urz. Woj. Śl. Nr 196 poz. 3018)

Rada Gminy Nędza uchwala, co następuje :

§ 1. W Statucie Gminnej Biblioteki Publicznej w Nędzy , stanowiącym załącznik do Uchwały Nr XXXII/195/2001 Rady Gminy Nędza z dnia 29 czerwca 2001roku w sprawie nadania Statutu Gminnej Bibliotece Publicznej w Nędzy ( Dz. Urz. Woj. Śl. z 2001 r. Nr 47 poz. 1194 ; zm. Dz. Urz. Woj. Śl. z 2007r. Nr 137 poz.2699 ; Dz. Urz. Woj. Śl. z 2010 r. Nr 5 poz.66 )

wprowadzić z dniem 1 lipca 2011 roku następujące zmiany :

1)w § 4 skreśla się lit. d) ; e) ; f); g);

2)w § 7 skreśla się wyrażenie : „i świetlic”.

§ 2. Wykonanie uchwały powierzyć Wójtowi Gminy .

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Gerard Przybyła

reklama

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Milena Wilczak

Właścicielka biura rachunkowego Account Finance

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »