| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr VI/46/2011 Rady Gminy Nędza

z dnia 28 lutego 2011r.

zmieniająca Uchwałę Nr XXXII/195/2001 Rady Gminy Nędza z dnia 29 czerwca 2001roku w sprawie nadania Statutu Gminnej Bibliotece Publicznej w Nędzy

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 9 lit. h) , art.40 ust.1 ,art. 41 ust.1 z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( tj. Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz.1591 z późn. zm. ) art2 ,art.9 ust.1, art.14 ust.1 i 3 ustawy z dnia 25 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tj. Dz. U. z 2001r. Nr 13 poz. 123 z późn. zm.) art.11 ust.1 i 3 ustawy z dnia 27 czerwca 1997r. o bibliotekach (Dz. U. Nr 85 poz. 539 z późn .zm.) art.4 ust.1 i art. 13 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych aktów prawnych (tj. Dz. U. z 2010r. Nr 17 poz.95) po przeprowadzeniu konsultacji w trybie Uchwały Nr LII/417/10 Rady Gminy Nędza z dnia 23 sierpnia 2010 roku w sprawie określenia sposobu konsultowania projektów aktów prawa miejscowego z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji(Dz. Urz. Woj. Śl. Nr 196 poz. 3018)

Rada Gminy Nędza uchwala, co następuje :

§ 1. W Statucie Gminnej Biblioteki Publicznej w Nędzy , stanowiącym załącznik do Uchwały Nr XXXII/195/2001 Rady Gminy Nędza z dnia 29 czerwca 2001roku w sprawie nadania Statutu Gminnej Bibliotece Publicznej w Nędzy ( Dz. Urz. Woj. Śl. z 2001 r. Nr 47 poz. 1194 ; zm. Dz. Urz. Woj. Śl. z 2007r. Nr 137 poz.2699 ; Dz. Urz. Woj. Śl. z 2010 r. Nr 5 poz.66 )

wprowadzić z dniem 1 lipca 2011 roku następujące zmiany :

1)w § 4 skreśla się lit. d) ; e) ; f); g);

2)w § 7 skreśla się wyrażenie : „i świetlic”.

§ 2. Wykonanie uchwały powierzyć Wójtowi Gminy .

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Gerard Przybyła

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

Prometeia

Grupa doradczo-inwestycyjna

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »