| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr VI/43/2011 Rady Gminy Węgierska Górka

z dnia 29 kwietnia 2011r.

w sprawie zmiany uchwały nr XXXI/275/2010 r. Rady Gminy Węgierska Górka z dnia 28 września 2010 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie Gminy Węgiersku Górka - budynków, budowli i gruntów oraz zwolnień niektórych nieruchomości od podatku od nieruchomości w 2011 roku

Na podstawie art. 5 ust. 1, art. 6 ust. 12, art.7 ust. 3 i art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz.U. z 2006 r. Nr 121, poz. 844 z późn. zm.) w związku z obwieszczeniem Ministra Finansów z dnia 30 lipca 2010 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2011 r. (M.P. z dnia 6 sierpnia 2010 r. Nr 55, poz. 755) oraz art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 4 ust. 1 i art. 13 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (t.j. Dz.U. z 2010r. Nr 68, poz. 449 z późn.zm.)

Rada Gminy Węgierska Górka uchwala, co następuje:

§ 1. Zmienia się uchwałę nr XXXI/275/2010 r. Rady Gminy Węgierska Górka z dnia 28 września 2010 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie Gminy Węgiersku Górka - budynków, budowli i gruntów oraz zwolnień niektórych nieruchomości od podatku od nieruchomości w 2011 roku w ten sposób, że:

1. § 1 ust. 1 pkt 5 otrzymuje brzmienie: "budynki lub ich części zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń - od 1 m2 pow. użytkowej: 4,24 zł;"

2. § 3 ust. 2 pkt 3 otrzymuje brzmienie: "Sołtys Żabnicy - Mirosława Biegun: 7,5% dokonanego poboru podatku (wraz z odsetkami);"

§ 2. Pozostała treść Uchwały Nr XXXI/275/2010 r. Rady Gminy Węgierska Górka z dnia 28 września 2010 r. pozostaje bez zmian.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4. 1. Niniejsza uchwała podlega ogłoszeniu przez rozplakatowanie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy, oraz na tablicach ogłoszeń sołectw wchodzących w skład gminy Węgierska Górka.

2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i obejmuje zobowiązania podatkowe powstałe i należne począwszy od dnia 1 stycznia 2011 r.

Przewodniczący Rady Gminy


mgr Zofia Barcik

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Magdalena Sikora

Aplikant radcowski

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »