| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 9.48.2011 Rady Miasta Rydułtowy

z dnia 29 kwietnia 2011r.

w sprawie zmiany Uchwały Nr XV/112/03 Rady Miasta Rydułtowy z dnia 29 grudnia 2003 r. w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych na cele niezwiązane z budową drogi, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 8, art.40 ust.1, art.41 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz.1591 z późniejszymi zmianami) oraz na podstawie art. 40 ust. 8 ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (j.t. Dz.U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115 z późn. zmianami)

Rada Miasta Rydułtowy
po przeprowadzeniu konsultacji społecznych,
zgodnie z uchwałą nr XLVIII/411/10 Rady Miasta Rydułtowy z dnia 22 października 2010 r.
uchwala, co następuje:

§ 1.

W Uchwale nr XV/112/03 Rady Miasta Rydułtowy z dnia 29 grudnia 2003r. w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych na cele niezwiązane z budową drogi, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg zmienia się § 2, który otrzymuje brzmienie:

1. Zarządca drogi ( Burmistrz Miasta ) pobiera opłatę za każdy dzień zajęcia 1 m2 pasa drogowego w celu prowadzenia robót:

1) dla jezdni:

a) do 50% szerokości jezdni 6,00 zł,

b) powyżej 50% szerokości jezdni 7,50 zł,

2) dla chodników, ciągów pieszych, ścieżek rowerowych 1,50 zł,

3) dla pozostałych elementów pasa drogowego (pobocze) 1,00 zł.

2. Za umieszczenie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego pobiera się opłatę roczną w wysokości:

1) 7,00 zł za 1m2 urządzenia umieszczonego w pasie drogowym,

2) 40,00 zł za 1m2 urządzenia umieszczonego na obiekcie mostowym.

3. Za umieszczenie w pasie drogowym obiektów budowlanych niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego oraz reklam a także za zajęcie pasa drogowego na prawach wyłączności pobiera się opłaty:

1) 1,00zł za każdy dzień zajęcia 1 m2 pasa drogowego zajętego pod obiekt budowlany i handlowy,

2) 1,00 zł za każdy dzień za 1 m2 powierzchni reklamy.

4. Za zajęcie pasa drogowego pod parkingi lub miejsca postojowe wydzielone na prawach wyłączności pobiera się opłatę 0,50 zł za każdy dzień zajęcia 1 m2 pasa drogowego. .

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.


§ 3.

Uchwałę ogłasza się w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Rydułtowy.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Miasta Rydułtowy


Lucjan Szwan

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Krajowy Rejestr Wierzytelności

Windykuj dłużnika online. Sprzedawaj i kupuj wierzytelności!

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »