| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 9.48.2011 Rady Miasta Rydułtowy

z dnia 29 kwietnia 2011r.

w sprawie zmiany Uchwały Nr XV/112/03 Rady Miasta Rydułtowy z dnia 29 grudnia 2003 r. w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych na cele niezwiązane z budową drogi, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 8, art.40 ust.1, art.41 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz.1591 z późniejszymi zmianami) oraz na podstawie art. 40 ust. 8 ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (j.t. Dz.U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115 z późn. zmianami)

Rada Miasta Rydułtowy
po przeprowadzeniu konsultacji społecznych,
zgodnie z uchwałą nr XLVIII/411/10 Rady Miasta Rydułtowy z dnia 22 października 2010 r.
uchwala, co następuje:

§ 1.

W Uchwale nr XV/112/03 Rady Miasta Rydułtowy z dnia 29 grudnia 2003r. w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych na cele niezwiązane z budową drogi, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg zmienia się § 2, który otrzymuje brzmienie:

1. Zarządca drogi ( Burmistrz Miasta ) pobiera opłatę za każdy dzień zajęcia 1 m2 pasa drogowego w celu prowadzenia robót:

1) dla jezdni:

a) do 50% szerokości jezdni 6,00 zł,

b) powyżej 50% szerokości jezdni 7,50 zł,

2) dla chodników, ciągów pieszych, ścieżek rowerowych 1,50 zł,

3) dla pozostałych elementów pasa drogowego (pobocze) 1,00 zł.

2. Za umieszczenie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego pobiera się opłatę roczną w wysokości:

1) 7,00 zł za 1m2 urządzenia umieszczonego w pasie drogowym,

2) 40,00 zł za 1m2 urządzenia umieszczonego na obiekcie mostowym.

3. Za umieszczenie w pasie drogowym obiektów budowlanych niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego oraz reklam a także za zajęcie pasa drogowego na prawach wyłączności pobiera się opłaty:

1) 1,00zł za każdy dzień zajęcia 1 m2 pasa drogowego zajętego pod obiekt budowlany i handlowy,

2) 1,00 zł za każdy dzień za 1 m2 powierzchni reklamy.

4. Za zajęcie pasa drogowego pod parkingi lub miejsca postojowe wydzielone na prawach wyłączności pobiera się opłatę 0,50 zł za każdy dzień zajęcia 1 m2 pasa drogowego. .

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.


§ 3.

Uchwałę ogłasza się w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Rydułtowy.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Miasta Rydułtowy


Lucjan Szwan

reklama

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Małgorzata Małecka

Radca prawny

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »