| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE MOBILNE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr VI/67/2011 Rady Powiatu Wodzisławskiego

z dnia 28 kwietnia 2011r.

w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2001r., Nr 142, poz. 1592 z póź. zm) oraz art. 19c ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r., nr 234, poz. 1536)

Rada Powiatu Wodzisławskiego uchwala, co następuje:

§ 1. Uchwała niniejsza określa tryb i szczegółowe kryteria oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej.

§ 2. 1. Sprawy w zakresie inicjatywy lokalnej prowadzi właściwa merytorycznie co do treści wniosku komórka organizacyjna Starostwa lub jednostka organizacyjna Powiatu.

2. Wniosek wnosi się do Zarządu Powiatu Wodzisławskiego, który:

1) dokonuje oceny formalnej wniosku i w przypadku stwierdzenia uchybień lub błędów formalnych wzywa wnioskodawców do uzupełnienia lub poprawienia wniosku,

2) dokonuje oceny wniosku według kryteriów określonych w uchwale,

3) dokonuje oceny celowości realizacji zadania publicznego z punktu widzenia potrzeb społeczności lokalnej,

4) przyjmuje wniosek do realizacji lub odrzuca go z podaniem uzasadnienia.

§ 3. 1. Oceny merytorycznej wniosku o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej dokonuje się biorąc pod uwagę następujące kryteria szczegółowe:

2. Wnioskom o realizację zadania publicznego przyznane są punkty w obrębie każdego z kryteriów oceny. Następnie sumuje się punkty otrzymane przez dane zadanie w obrębie wszystkich kryteriów.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Wodzisławskiego.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady


mgr inż. Eugeniusz Wala

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Ekspert firmy Xella Polska

Eksperci Budowy SILKA YTONG.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »