| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr VI/45/11 Rady Miejskiej w Siewierzu

z dnia 31 marca 2011r.

w sprawie ustalenia opłaty za świadczenia udzielane przez przedszkola, dla których organem prowadzącym jest Gmina Siewierz

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 oraz art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami) oraz art. 14 ust. 5 pkt 1 w związku z art. 6 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity Dz. U. z 2004r. Nr 256 poz. 2572 z późniejszymi zmianami)

Rada Miejska w Siewierzu
uchwala

§ 1. Usługi świadczone przez przedszkola, dla których organem prowadzącym jest Gmina Siewierz w zakresie podstawy programowej wychowania przedszkolnego są realizowane bezpłatnie w wymiarze 5 godzin dziennie w godzinach od 8.00 do 13.00.

§ 2. Ustala się opłatę w wysokości 1 zł za każdą godzinę sprawowania opieki nad dzieckiem ponad czas realizacji podstawy programowej, o której mowa w § 1.

§ 3. Opłata jest ustalana miesięcznie jako iloczyn liczby godzin oraz stawki określonej w § 2.

§ 4. 1. Liczbę godzin sprawowania opieki ponad podstawę programową określa umowa cywilnoprawna zawarta pomiędzy dyrektorem a rodzicem lub opiekunem prawnym dziecka.

2. Opłata, o której mowa w § 3 wnoszona jest przez rodziców lub opiekunów prawnych dziecka w terminie do dnia 20-go każdego miesiąca.

§ 5. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Siewierz.

§ 6. Traci moc Uchwała Nr XXV/185/04 Rady Miejskiej w Siewierzu z dnia 24 czerwca 2004 r. w sprawie opłaty za świadczenia w przedszkolach z terenu Gminy Siewierz.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego, z mocą obowiązywania od 1 kwietnia 2011 roku.

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Siewierzu


mgr Barbara Bochenek

reklama

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Jerzy Różyk

ekspert ds. oceny ryzyka w transporcie, prawa przewozowego i ubezpieczeń transportowych CDS Kancelaria Brokerska

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »