| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr IX/55/2011 Rady Miejskiej w Żarkach

z dnia 28 czerwca 2011r.

w sprawie opłat za świadczenia udzielane przez Przedszkole Publiczne w Żarkach


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 oraz art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm. ) oraz art. 6 ust. 1 pkt 2 oraz art. 14 ust. 5 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256 poz. 2572 z późn. zm.) Rada Miejska w Żarkach uchwala, co następuje:
§ 1. Przedszkole Publiczne w Żarkach zapewnia bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę w zakresie pięciu godzin dziennie.
§ 2. 1. Świadczenia udzielane przez Przedszkole Publiczne w Żarkach, o których mowa w § 1, w czasie przekraczającym pięć godzin dziennie, udzielane są odpłatnie.
2. Opłata za każdą rozpoczętą godzinę świadczeń wskazanych w ust. 1 wynosi 0,1 % minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego w odrębnych przepisach.
3. Opłata ustalana jest miesięcznie jako iloczyn liczby godzin zajęć i stawki wskazanej w ust 2. Liczba godzin zajęć świadczonych miesięcznie w Przedszkolu jest określona w umowie cywilnoprawnej zawartej z przedstawicielem ustawowym dziecka.
§ 3. 1. Obniża się wysokość opłaty, o której mowa w § 2 ust. 3 o 50% w przypadku gdy z usług przedszkola korzysta dwoje dzieci z tej samej rodziny.
2. Obniżenie opłaty przysługuje tylko drugiemu dziecku, bez względu na wysokość dochodów rodziców (opiekunów prawnych).
§ 4. Nie pobiera się opłaty o której mowa w § 2 ust. 3 za trzecie i następne dziecko w wieku przedszkolnym uczęszczające do przedszkola.
§ 5. Traci moc uchwała nr 88(XVII)2000 Rady Miejskiej w Żarkach z dnia 20 grudnia 2000 roku w sprawie ustalenia opłat za świadczenia przedszkoli publicznych prowadzonych przez gminę.
§ 6. Uchyla się uchwałę nr VI/38/2011 Rady Miejskiej w Żarkach z dnia 30 marca 2011 roku w sprawie opłat za świadczenia udzielane przez Przedszkole Publiczne w Żarkach.
§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Żarki.
§ 8. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.
Przewodniczący Rady Miejskiej w Żarkach

Stanisława Nowak

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Anna Sosnowska Kancelaria Radcy Prawnego

radca prawny, ekspert prawa pracy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »