| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr III/14/11 Rady Gminy Olsztyn

z dnia 11 stycznia 2011r.

w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Olsztyn z dnia 10 listopada 2010 r. Nr XLII/348/2010 w sprawie podatku od nieruchomości oraz opłaty targowej na rok 2011

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1, art. 41 ust.1, art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 r. Dz.U.Nr 142, poz.1591 ze zmianami) oraz art. 5 w związku z art. 20c, art. 7 ust. 3, art. 15, art. 19 pkt 1 i 2 i art. 20 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych1) (tekst jednolity z 2010 r. Dz.U.Nr 95, poz. 613 ze zmianami, w tym: ustawa z dnia 24 września 2010 r. o zmianie ustawy o podatkach i opłatach lokalnych - Dz.U. Nr 225, poz. 1461) oraz Obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 30 lipca 2010 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2011 r. (M.P. Nr 55, poz. 755)

Rada Gminy Olsztyn uchwala, co następuje:

§ 1.

W uchwale Rady Gminy Olsztyn z dnia 10 listopada 2010 r. Nr XLII/348/2010 w sprawie podatku od nieruchomości i opłaty targowej na rok 2011 (Dz. Urz. Woj. Śląskiego Nr 269, poz. 4478), §1 ust.1 pkt 6 otrzymuje brzmienie: „związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń, od 1 m2 powierzchni użytkowej – 4,21 zł”.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3.

1. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

2. Uchwała podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie gminy.

Przewodniczący Rady Gminy Olsztyn


Janusz Konieczny

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Katarzyna Rogowska

Doradca podatkowy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »