| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJA MOBILNA | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr III/14/11 Rady Gminy Olsztyn

z dnia 11 stycznia 2011r.

w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Olsztyn z dnia 10 listopada 2010 r. Nr XLII/348/2010 w sprawie podatku od nieruchomości oraz opłaty targowej na rok 2011

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1, art. 41 ust.1, art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 r. Dz.U.Nr 142, poz.1591 ze zmianami) oraz art. 5 w związku z art. 20c, art. 7 ust. 3, art. 15, art. 19 pkt 1 i 2 i art. 20 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych1) (tekst jednolity z 2010 r. Dz.U.Nr 95, poz. 613 ze zmianami, w tym: ustawa z dnia 24 września 2010 r. o zmianie ustawy o podatkach i opłatach lokalnych - Dz.U. Nr 225, poz. 1461) oraz Obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 30 lipca 2010 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2011 r. (M.P. Nr 55, poz. 755)

Rada Gminy Olsztyn uchwala, co następuje:

§ 1.

W uchwale Rady Gminy Olsztyn z dnia 10 listopada 2010 r. Nr XLII/348/2010 w sprawie podatku od nieruchomości i opłaty targowej na rok 2011 (Dz. Urz. Woj. Śląskiego Nr 269, poz. 4478), §1 ust.1 pkt 6 otrzymuje brzmienie: „związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń, od 1 m2 powierzchni użytkowej – 4,21 zł”.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3.

1. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

2. Uchwała podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie gminy.

Przewodniczący Rady Gminy Olsztyn


Janusz Konieczny

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Marek Jurkiewicz

General Manager serwisu infoPraca (Grupo Intercom).

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »