| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr RG.0007.64.2011 Rady Gminy Lyski

z dnia 28 lipca 2011r.

w sprawie zmiany Statutu Gminy Lyski

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 1, art. 22, art. 40 ust. 2 pkt 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. Nr 142 z 2001 r. poz. 1591 z późn.zm.)

Rada Gminy Lyski
uchwala, co następuje:

§ 1.

W Statucie Gminy Lyski stanowiącym załącznik do uchwały Nr XI/45/2003 Rady Gminy Lyski z dnia 26 sierpnia 2003r. w sprawie Statutu Gminy Lyski, zmienioną uchwałą Nr L/8/2006 Rady Gminy Lyski z dnia 9 lutego 2006r. w sprawie zmiany uchwały nr XI/45/2003 Rady Gminy Lyski z dnia 26 sierpnia 2003r. dot. uchwalenia Statutu Gminy Lyski, uchwałą Nr XVII/90/2007 Rady Gminy Lyski z dnia 26 października 2007r. w sprawie zmiany Statutu Gminy oraz uchwałą Nr XLIX/65/2009 Rady Gminy Lyski z dnia 28 września 2009 r. w sprawie zmiany Statutu Gminy wprowadza się następujące zmiany:

1) w załączniku nr 1 do Statutu Gminy Lyski:

a) w § 25 skreśla się ust. 2.

b) w § 27 ust. 2 dopisuje się zdanie o brzmieniu: "W przypadku głosowania jednomyślnego nie zamieszcza się nazwisk radnych biorących udział w głosowaniu."

c) § 43 ust. 2 otrzymuje brzmienie: "W razie niemożności uczestniczenia w sesji lub posiedzeniu komisji radny powinien usprawiedliwić swoją nieobecność do końca miesiąca, w którym dane posiedzenie miało miejsce."

2) w załączniku nr 2 do Statutu Gminy Lyski:

a) § 21 ust. 2 skreśla się.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3.

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Gminy Lyski


inż. Krystian Widenka

reklama

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

Ewelina Krzysztofik

Dyrektor zarządzający 2Sisters PR

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »