| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr RG.0007.64.2011 Rady Gminy Lyski

z dnia 28 lipca 2011r.

w sprawie zmiany Statutu Gminy Lyski

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 1, art. 22, art. 40 ust. 2 pkt 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. Nr 142 z 2001 r. poz. 1591 z późn.zm.)

Rada Gminy Lyski
uchwala, co następuje:

§ 1.

W Statucie Gminy Lyski stanowiącym załącznik do uchwały Nr XI/45/2003 Rady Gminy Lyski z dnia 26 sierpnia 2003r. w sprawie Statutu Gminy Lyski, zmienioną uchwałą Nr L/8/2006 Rady Gminy Lyski z dnia 9 lutego 2006r. w sprawie zmiany uchwały nr XI/45/2003 Rady Gminy Lyski z dnia 26 sierpnia 2003r. dot. uchwalenia Statutu Gminy Lyski, uchwałą Nr XVII/90/2007 Rady Gminy Lyski z dnia 26 października 2007r. w sprawie zmiany Statutu Gminy oraz uchwałą Nr XLIX/65/2009 Rady Gminy Lyski z dnia 28 września 2009 r. w sprawie zmiany Statutu Gminy wprowadza się następujące zmiany:

1) w załączniku nr 1 do Statutu Gminy Lyski:

a) w § 25 skreśla się ust. 2.

b) w § 27 ust. 2 dopisuje się zdanie o brzmieniu: "W przypadku głosowania jednomyślnego nie zamieszcza się nazwisk radnych biorących udział w głosowaniu."

c) § 43 ust. 2 otrzymuje brzmienie: "W razie niemożności uczestniczenia w sesji lub posiedzeniu komisji radny powinien usprawiedliwić swoją nieobecność do końca miesiąca, w którym dane posiedzenie miało miejsce."

2) w załączniku nr 2 do Statutu Gminy Lyski:

a) § 21 ust. 2 skreśla się.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3.

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Gminy Lyski


inż. Krystian Widenka

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Siwek Gaczyński & Partners

Kancelaria prawnicza

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »