| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 99/VII/2011 Rady Powiatu w Lublińcu

z dnia 31 sierpnia 2011r.

w sprawie wysokości opłat za usunięcie i przechowanie pojazdu usuniętego z drogi oraz wysokości kosztów powstałych w razie odstąpienia od usunięcia pojazdu

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z póżn. zm.) oraz art. 130a ust. 6 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2005 r. Nr 108, poz. 908, z póżn. zm.), Rada Powiatu w Lublińcu uchwala, co następuje:

§ 1.

Uchwała określa wysokość opłat za usunięcie pojazdów w trybie art. 130a ust. 1 i 2 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym, opłat za przechowanie tych pojazdów na parkingu strzeżonym oraz kosztów powstałych w związku z wydaniem dyspozycji usunięcia pojazdu w przypadku, o którym mowa w art. 130a ust. 2a tej ustawy.

§ 2.

Ustala się następujące wysokości opłat netto za usunięcie pojazdu z drogi:

Lp

Rodzaj pojazdu

Opłata w

1.

rower lub motorower

70,00

2.

motocykl

150,00

3.

pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t, w tym:

300,00

a)

pojazd silnikowy

b)

przyczepa lekka

c)

przyczepa inna niż lekka

4.

pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 t do 7,5 t, w tym:

420,00

a)

pojazd silnikowy

b)

przyczepa

5.

pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 7,5 t do 16 t, w tym:

600,00

a)

pojazd silnikowy

b)

przyczepa

6.

pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 16 t, w tym:

800,00

a)

pojazd silnikowy

b)

przyczepa

7.

pojazd przewożący materiały niebezpieczne, w tym:

1000,00

a)

pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t

b)

pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 t do 7,5 t

c)

pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 7,5 t do 16 t

d)

pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 16 t.

§ 3.

Ustala się następującą wysokość opłat netto za każdą rozpoczętą dobę przechowania pojazdu:

Lp

Rodzaj pojazdu

Opłata w

1.

rower lub motorower

10,00

2.

motocykl

15,00

3.

pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t, w tym:

25,00

a)

pojazd silnikowy

b)

przyczepa lekka

c)

przyczepa inna niż lekka

4.

pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 t do 7,5 t, w tym:

33,00

a)

pojazd silnikowy

b)

przyczepa

5.

pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 7,5 t do 16 t, w tym:

50,00

a)

pojazd silnikowy

b)

przyczepa

6.

pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 16 t, w tym:

90,00

a)

pojazd silnikowy

b)

przyczepa

7.

pojazd przewożący materiały niebezpieczne, w tym:

135,00

a)

pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t

b)

pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 t do 7,5 t

c)

pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 7,5 t do 16 t

d)

pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 16 t.

§ 4.

1) Do podanych w tabelach stawek opłat – wskazanych w §2 i §3 - należy doliczyć podatek VAT w wysokości 23%.

2) Stawki określone w §2 stanowią również wysokość kosztów powstałych w związku z wydaniem dyspozycji usunięcia pojazdu, w przypadku odstąpienia od usunięcia pojazdu po dokonaniu podłączenia holu lub załadunku pojazdu.

3) W przypadku odstąpienia od usunięcia przed podłączeniem holu lub załadunkiem pojazdu stawkę określoną w §2 obniża się o 50%.

§ 5.

Traci moc:

1) Uchwałą nr 566/XXXVIII/2010 Rady Powiatu w Lublińcu z dnia 28 stycznia 2010 roku o wysokości opłat za usunięcie pojazdu z drogi na parking strzeżony oraz za jego parkowanie.

2) Uchwałą nr 592/XXXIX/2010 Rady Powiatu w Lublińcu z dnia 22 marca 2010 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr 566/XXXVIII/2010 Rady Powiatu w Lublińcu z dnia 28 stycznia 2010 roku o wysokości opłat za usunięcie pojazdu z drogi na parking strzeżony oraz za jego parkowanie.

3) Uchwała Nr 78/VI/2011 Rady Powiatu w Lublińcu z dnia 21 czerwca 2011r. w sprawie wysokości opłat za usunięcie i przechowanie pojazdu usuniętego z drogi oraz wysokości kosztów powstałych w razie odstąpienia od usunięcia pojazdu.

§ 6.

Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Lublińcu.

§ 7.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady


mgr Lidia Kucharczyk

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Michał Wolny

Prawnik

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »