| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr X/109/11 Rady Gminy Wręczyca Wielka

z dnia 29 września 2011r.

w sprawie zmiany Uchwały Nr VII/69/11 Rady Gminy Wręczyca Wielka z dnia 28 kwietnia 2011 r.w sprawie opłat za świadczenia przekraczające bezpłatne zajęcia w zakresie realizacji podstawy programowej w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Wręczyca Wielka

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Tekst jednolity: Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz na podstawie art. 6 ust. 1 pkt 2 oraz art. 14 ust. 5 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (Tekst jednolity: Dz. U. z 2004 roku Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.)

Rada Gminy Wręczyca Wielka uchwala:

§ 1. 1. W § 2 ust. 1 uchwały Nr VII/69/11 Rady Gminy Wręczyca Wielka kwotę „2,00 zł (słownie: dwa złote)” zastępuje się kwotą „1,20 zł (słownie: jeden złoty dwadzieścia groszy)”.

2. W § 2 uchwały Nr VII/69/11 Rady Gminy Wręczyca Wielka dodaje się ust. 3 w brzmieniu: „W przypadku korzystania z przedszkola przez rodzeństwo, ustala się dla drugiego i każdego kolejnego dziecka opłatę w wysokości 50% stawki ustalonej w ust. 1”.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Marek Prubant

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Realizuje rządową politykę ochrony konsumentów

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »