| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XVII/104/2011 Rady Miejskiej w Żywcu

z dnia 27 października 2011r.

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od posiadanych środków transportowych w 2012 roku

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) art. 10 ust. 1 i 2 i art. 20 ust. 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych1) (tj. Dz.U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613 ze zm.) Rada Miejska w Żywcu uchwala co następuje:

§ 1.

Określa się wysokość rocznych stawek podatku od środków transportowych na rok 2012:

1) od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony i poniżej 12 ton:

Dopuszczalna masa całkowita w tonach

powyżej 3,5 do 5,5 włącznie

powyżej 5,5 do 9 włącznie

powyżej 9,0 mniej niż 12,00

Stawka podatku w złotych

a) samochody wyprodukowane po roku 2001

670,00

1.100,00

1.320,00

b) samochody wyprodukowane w roku 2001 i wcześniej

720,00

1.160,00

1.440,00

2) od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton:

Dopuszczalna masa całkowita

Zawieszenie osi pneumatyczne lub równoważne

Inny system zawieszenia osi

Nie mniej niż:

Mniej niż:

Stawka podatku w złotych

2 osie

12 t

15 t

2.060,00

2.290,00

15 t

20 t

2.290,00

2.550,00

20 t

2.470,00

2.740,00

3 osie

12 t

20 t

2.060,00

2.290,00

20 t

25 t

2.290,00

2.550,00

25 t

2.470,00

2.740,00

4 osie

12 t

25 t

2.060,00

2.290,00

25 t

29 t

2.290,00

2.550,00

29 t

2.470,00

2.880,00

3) od ciągników siodłowych lub balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony i poniżej 12 ton:

Ciągniki wyprodukowane

w 2001 roku i wcześniej

po 2001 roku

a) ciągniki o dopuszczalnej masie całkowitej do 7 ton

1.340,00

1.220,00

b) ciągnik o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 7 ton i poniżej 12 ton

1.670,00

1.530,00

.


4) od ciągników siodłowych lub balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton:

Dopuszczalna masa całkowita w tonach

Zawieszenie osi pneumatyczne lub równoważne

Inny system zawieszenia osi

Stawka podatku w złotych

2 osie

od 12 ton - mniej niż 31 ton

1.880,00

2.120,00

od 31 ton do 36 ton włącznie

1.910,00

2.270,00

powyżej 36 ton

2.470,00

2.730,00

3 osie

od 12 do 36 ton włącznie

1.880,00

2.140,00

powyżej 36 ton - mniej niż 40 ton

2.150,00

2.730,00

nie mniej niż 40 ton i powyżej

2.470,00

2.940,00

5) od przyczep i naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą ( z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego):

a) od 7 ton i poniżej 12 ton 1.440,00 zł

6) od przyczep i naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą (z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego) równą lub wyższą niż 12 ton:

Dopuszczalna masa całkowita ton

Zawieszenie osi pneumatyczne lub równoważne

Inny system zawieszenia osi

Stawka podatku w złotych

a) nie mniej niż 12 ton do 36 ton włącznie

1.510,00

1.660,00

b) powyżej 36 ton

1.920,00

2.140,00

7) od autobusów:

mniej niż 30 miejsc

równej lub większej niż 30 miejsc

stawka podatku złotych

a) wyprodukowanych po roku 2001

1.510,00

1.910,00

b) wyprodukowanych w roku 2001 i wcześniej

1.660,00

2.140,00

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 3.

1) Uchwała wchodzi w życie 14 dni po opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2012 r.

2) Uchwała podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie Miasta.

§ 4.

Traci moc Uchwała Rady Miejskiej w Żywcu Nr LXIV/522/2010 z dnia 28 października 2010r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od posiadanych środków transportowych w 2011 roku.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Żywcu


Krzysztof Greń

1) Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia następujących dyrektyw Wspólnot Europejskich: 1) dyrektywy 92/106/EWG z dnia 7 grudnia 1992 r. w sprawie ustanowienia wspólnych zasad dla niektórych typów transportu kombinowanego towarów między państwami członkowskimi (Dz.Urz. WE L 368 z 17.12.1992), 2) dyrektywy 1999/62/WE z dnia 17 czerwca 1999 r. w sprawie pobierania opłat za użytkowania niektórych typów infrastruktury przez pojazdy ciężarowe (Dz.Urz. WE L 187 z 20.07.1999). Dane dotyczące ogłoszenia aktów prawa Unii Europejskiej, zamieszczone w niniejszej ustawie – z dniem uzyskania przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej – dotyczą ogłoszenia tych aktów w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej – wydanie specjalne.

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Aureus

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »