| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XVII/105/2011 Rady Miejskiej w Żywcu

z dnia 27 października 2011r.

w sprawie ustalenia dziennych stawek opłaty targowej oraz sposobu jej poboru w 2012 roku

Działając na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art.40 ust.1 i art. 41 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm. ) i art. 19 pkt 1 lit. a) i pkt 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych1) (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613ze zm. ) oraz art.47 § 4a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r.- Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm. ) - Rada Miejska w Żywcu uchwala co następuje:

§ 1. 1) Opłatę targową pobiera się od osób fizycznych, osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nie mających osobowości prawnej dokonujących sprzedaży na targowiskach położonych na terenie Miasta Żywca .

2) Targowiskami o których mowa w ust. 1 są miejsca określone w art. 15 ust. 2 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych.

§ 2.

Ustala się dzienną stawkę opłaty targowej za 1 m2 zajmowanej powierzchni :

1) na targowiskach przy ul. Świętokrzyskiej i Żeromskiego :

- w środy – 2,00 zł

- w pozostałe dni tygodnia - 1,70 zł

2) w pozostałych miejscach:

- w środy – 8,00 zł

- w piątki – 7,00 zł

- w pozostałe dni tygodnia – 6,00 zł

Stawka opłaty targowej nie może przekroczyć 728,64 zł dziennie.

§ 3. 1. Opłata targowa będzie pobierana w formie inkasa przez inkasentów:

1) na targowiskach przy ul. Żeromskiego i Świętokrzyska przez pracowników Spółki „Twój Dom” Sp. z o.o. w Żywcu ,

2) w pozostałych miejscach – przez pracowników Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Żywcu .

2. Za pobór opłaty targowej przysługuje wynagrodzenie prowizyjne :

1) dla inkasentów wymienionych w ust.1 pkt.1 w wysokości 2,5 % prowizji od pobranych kwot,

2) dla inkasentów wskazanych w ust.1 pkt.2 w wysokości 25 % prowizji od pobranych kwot.

§ 4.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie 14 dni od opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z mocą od dnia 1 stycznia 2012 roku.

§ 6.

Traci moc Uchwała Rady Miejskiej Nr LXIV/523/2010 z dnia 28 października 2010 roku w sprawie ustalenia dziennych stawek opłaty targowej oraz sposobu jej poboru w 2011 roku.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Żywcu


Krzysztof Greń

1) Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia następujących dyrektyw Wspólnot Europejskich: 1) dyrektywy 92/106/EWG z dnia 7 grudnia 1992 r. w sprawie ustanowienia wspólnych zasad dla niektórych typów transportu kombinowanego towarów między państwami członkowskimi (Dz.Urz. WE L 368 z 17.12.1992), 2) dyrektywy 1999/62/WE z dnia 17 czerwca 1999 r. w sprawie pobierania opłat za użytkowania niektórych typów infrastruktury przez pojazdy ciężarowe (Dz.Urz. WE L 187 z 20.07.1999). Dane dotyczące ogłoszenia aktów prawa Unii Europejskiej, zamieszczone w niniejszej ustawie – z dniem uzyskania przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej – dotyczą ogłoszenia tych aktów w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej – wydanie specjalne.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Instytut Studiów Podatkowych Modzelewski i Wspólnicy

Doradztwo podatkowe

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »