| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XI/131/2011 Rady Gminy Pawłowice

z dnia 25 października 2011r.

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 8, art.40 ust.1, art.41 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym /tekst jednolity Dz. U. z 2001r Nr 142 poz.1591 z późniejszymi zmianami/ oraz art. 5 w związku z art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust. 3 - 7 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych /tekst jednolity Dz. U. z 2010r Nr 95 poz.613 z późn. zm./, po uzyskaniu pozytywnej opinii Komisji Gospodarki i Mienia Komunalnego oraz Komisji Działalności Społecznej


Rada Gminy Pawłowice

uchwala:

§ 1. Określić roczne stawki podatku od nieruchomości obowiązujące na terenie Gminy Pawłowice

1) od budynków mieszkalnych lub ich części od 1 m² powierzchni użytkowej – 0,69 zł

2) od budynków lub ich części związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą inną niż rolnicza lub leśna oraz od części budynków mieszkalnych zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej od 1 m² powierzchni użytkowej – 20,74 zł

3) od budynków lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym od 1 m² powierzchni użytkowej – 10,24 zł

4) od budynków lub ich części związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń, od 1 m² powierzchni użytkowej – 4,45 zł

5) od pozostałych budynków lub ich części, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego, od 1 m² powierzchni użytkowej – 4,48 zł

6) od budowli – 2% ich wartości

7) od 1 m² powierzchni gruntów:

a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, z wyjątkiem związanych z budynkami mieszkalnymi – 0,81 zł

b) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizację pożytku publicznego – 0,26 zł, z wyjątkiem gruntów sklasyfikowanych w ewidencji gruntów i budynków pod symbolem „dr” – 0,05 zł

8) od 1 ha powierzchni gruntów pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych – 4,33 zł

§ 2. Podatek od nieruchomości od osób fizycznych pobierają powołani inkasenci lub jego pobór odbywa się przez bezpośrednią wpłatę na konto Urzędu Gminy Pawłowice

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Pawłowice.

§ 4. Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego oraz ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie gminy i w prasie lokalnej „Racje Gminne”.

§ 5. Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały traci moc Uchwała Nr XXXVIII/406/2010 Rady Gminy Pawłowice z dnia 19 października 2010 r. w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości, zwolnień od płacenia podatku od nieruchomości z późniejszymi zmianami.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie po 14 dniach od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2012r.

Przewodniczący Rady


mgr Franciszek Dziendziel

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Artur Tim

Doradca podatkowy w Departamencie Doradztwa Podatkowego i Prawnego Kancelarii Mariański Group w Łodzi

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »