| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XII/60/2011 Rady Gminy Mszana

z dnia 24 października 2011r.

w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie Gminy Mszana oraz zwolnień w tym podatku na 2012 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz.U.Nr 142 poz. 1591 z 2001 roku z późniejszymi zmianami ) ; art. 5 , art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych ( Dz.U. z 2010 roku Nr 95 poz. 613 z późniejszymi zmianami )

Rada Gminy Mszana uchwala :

§ 1. określić wysokość stawek podatku od nieruchomości :

1) od gruntów:

a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków – 0,81 zł od 1 m2 powierzchni,

b) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych – 4,32 zł od 1 ha powierzchni,

c) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego – 0,22 zł od 1 m2 powierzchni;

2) od budynków lub ich części:

a) mieszkalnych – 0,67 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,

b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej 16,15 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,

c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym - 10,23 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,

d) związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń – 4,45 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,

e) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego – 3,87 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej w tym :

- garaże wolnostojące – 1,61 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej

- garaże w budynkach gospodarczych - 1,61 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej

3) od budowli - 2% ich wartości

§ 2. 1) Zwalnia się z podatku od nieruchomości : grunty, budynki lub ich części oraz budowle lub ich części wykorzystywane wyłącznie na działalność statutową polegającą na wykonywaniu zadań w zakresie :

a) działalności kulturalnej, kultury fizycznej i sportu, z wyjątkiem wykorzystywanych do prowadzenia działalności gospodarczej,

b) pomocy społecznej, z wyjątkiem wykorzystywanych do prowadzenia działalności gospodarczej,

c) ochrony przeciwpożarowej, z wyjątkiem wykorzystywanych do prowadzenia działalności gospodarczej,

2) Zwalnia się z podatku od nieruchomości grunty oznaczone w ewidencji gruntów i budynków symbolem „dr”, z wyjątkiem wykorzystywanych do prowadzenia działalności gospodarczej

§ 3. Traci moc Uchwała Nr XLIV/47/2010 Rady Gminy Mszana z dnia 25 października 2010 roku w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie Gminy Mszana na 2011 rok oraz Uchwała Nr III/15/2010 Rady Gminy Mszana z dnia 29 grudnia 2010 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XLIV/47/2010 Rady Gminy Mszana z dnia 25 października 2010 roku w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie Gminy Mszana na 2011 rok

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Mszana.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2012 roku.

Przewodniczący Rady Gminy


mgr Tadeusz Wroński

reklama

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

PLISZKA inżyniering przeciwpożarowy

PLISZKA inżyniering przeciwpożarowy od 1989 roku działa na polu zwiększenia świadomości społecznej w zakresie profilaktyki i bezpieczeństwa przeciwpożarowego w domach, biurach, zakładach przemysłowych itp.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »