| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XII/60/2011 Rady Gminy Mszana

z dnia 24 października 2011r.

w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie Gminy Mszana oraz zwolnień w tym podatku na 2012 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz.U.Nr 142 poz. 1591 z 2001 roku z późniejszymi zmianami ) ; art. 5 , art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych ( Dz.U. z 2010 roku Nr 95 poz. 613 z późniejszymi zmianami )

Rada Gminy Mszana uchwala :

§ 1. określić wysokość stawek podatku od nieruchomości :

1) od gruntów:

a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków – 0,81 zł od 1 m2 powierzchni,

b) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych – 4,32 zł od 1 ha powierzchni,

c) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego – 0,22 zł od 1 m2 powierzchni;

2) od budynków lub ich części:

a) mieszkalnych – 0,67 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,

b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej 16,15 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,

c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym - 10,23 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,

d) związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń – 4,45 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,

e) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego – 3,87 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej w tym :

- garaże wolnostojące – 1,61 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej

- garaże w budynkach gospodarczych - 1,61 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej

3) od budowli - 2% ich wartości

§ 2. 1) Zwalnia się z podatku od nieruchomości : grunty, budynki lub ich części oraz budowle lub ich części wykorzystywane wyłącznie na działalność statutową polegającą na wykonywaniu zadań w zakresie :

a) działalności kulturalnej, kultury fizycznej i sportu, z wyjątkiem wykorzystywanych do prowadzenia działalności gospodarczej,

b) pomocy społecznej, z wyjątkiem wykorzystywanych do prowadzenia działalności gospodarczej,

c) ochrony przeciwpożarowej, z wyjątkiem wykorzystywanych do prowadzenia działalności gospodarczej,

2) Zwalnia się z podatku od nieruchomości grunty oznaczone w ewidencji gruntów i budynków symbolem „dr”, z wyjątkiem wykorzystywanych do prowadzenia działalności gospodarczej

§ 3. Traci moc Uchwała Nr XLIV/47/2010 Rady Gminy Mszana z dnia 25 października 2010 roku w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie Gminy Mszana na 2011 rok oraz Uchwała Nr III/15/2010 Rady Gminy Mszana z dnia 29 grudnia 2010 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XLIV/47/2010 Rady Gminy Mszana z dnia 25 października 2010 roku w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie Gminy Mszana na 2011 rok

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Mszana.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2012 roku.

Przewodniczący Rady Gminy


mgr Tadeusz Wroński

reklama

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria Prawna Witold Modzelewski Radca Prawny

Kancelaria prawnopodatkowa w grupie Instytutu Studiów Podatkowych

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »