| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 88/XIII/2011 Rady Gminy w Boronowie

z dnia 9 listopada 2011r.

w sprawie podatku od środków transportowych

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1, art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.), art. 10 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych ( Dz.U. z 2010r. Nr 95 poz. 613 z późn. zm.), oraz Obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2011r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2012r. (M.P. Nr 95, poz. 961) - Rada Gminy w Boronowie uchwala, co następuje:

§ 1. Określa wysokość rocznych stawek podatku od środków transportowych:

1. Od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej:

a) powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie 774,00

b) powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie 998,00

c) powyżej 9 ton i mniej niż 12 ton 1.254,00

2. Od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton

oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne

inne systemy zawieszenia osi jezdnych

- samochody dwuosiowe

a) nie mniej niż 12 ton mniej niż 15 ton

1.708,00

1.796,00

b) nie mniej niż 15 ton i więcej

2.042,00

2.206,00

- samochody trzyosiowe

a) nie mniej niż 12 ton mniej niż 19 ton

2112,00

2.230,00

b) nie mniej niż 19 ton mniej niż 25 ton

2.170,00

2.278,00

c) nie mniej niż 25 ton i więcej

2.922,00

2.966,00

- samochody czteroosiowe

a) nie mniej niż 12 ton mniej niż 29 ton

2.288,00

2.404,00

b) nie mniej niż 29 ton i więcej

2.922,00

2.966,00

3. Od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów

a) od 3,5 tony do poniżej 12 ton 1.642,00

4. Od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów

oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne

inne systemy zawieszenia osi jezdnych

- ciągniki dwuosiowe

a) nie mniej niż 12 ton do 31 ton włącznie

1.538,00

2.288,00

b) powyżej 31 ton

2.146,00

2.288,00

- ciągniki trzyosiowe

a) nie mniej niż 12 ton do 36 ton włącznie

2.284,00

2.288,00

b) powyżej 36 ton

2.958,00

2.958,00

5. Od przyczep i naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą: z wyjątkiem związanych z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego

a) od 7 ton do poniżej 12 ton 516,00

6. Od przyczep i naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą z wyjątkiem związanych z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego

oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne

inne systemy zawieszenia osi jezdnych

-przyczepy, naczepy jednoosiowe

a) nie mniej niż 12 ton i powyżej

1.150,00

1.232,00

- przyczepy, naczepy dwuosiowe

a) nie mniej niż 12 ton do 36 ton włącznie

1.240,00

1.396,00

b) pow. 36 ton

2.006,00

2.206,00

- przyczepy, naczepy trzyosiowe

a) nie mniej niż 12 ton do 36 ton włącznie

1.214,00

1.302,00

b) pow. 36 ton

2.006,00

2.206,00

7. Od autobusów

a) mniej niż 30 miejsc siedzących 1.092,00

b) równej lub wyższej niż 30 miejsc siedzących 2.194,00

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Boronów.

§ 3. Uchwała podlega opublikowaniu w Biuletynie Informacyjnym Gminy Boronów oraz poprzez rozplakatowanie na tablicach ogłoszeń.

§ 4. Traci moc uchwała Nr 99/XLVII/2010 Rady Gminy w Boronowie z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie podatku od środków transportowych.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z mocą obowiązującą od dnia 01 stycznia 2012r.

Przewodniczący Rady Gminy w Boronowie


Edward Czyż

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Piotr Wyrwa

Doradca podatkowy nr 12653

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »