| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | WIDEOAKADEMIA | PRACA W INFOR | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XVII/238/11 Rady Miejskiej w Bytomiu

z dnia 28 września 2011r.

w sprawie ustalenia wysokości opłaty za usunięcie pojazdu z drogi na podstawie art. 130a ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym oraz wysokości opłaty za parkowanie pojazdu usuniętego z drogi w przypadkach określonych w art. 50a i art. 130a ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym

Na podstawie art. 12 pkt 7, art. 40 ust.1, art. 42 ust. 1, art. 44 w związku z art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jedn. Dz. U. z 2001 r. nr 142 poz. 1592 z późn. zm.) oraz art. 50a ust. 1, art. 130a ust. 6 i ust. 6a ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. nr 108 poz. 908 z późn. zm.) w związku z art. 4 ust. 1, art. 8 i art. 13 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych aktów prawnych (tekst jedn. Dz. U. z 2010 r. nr 17 poz. 95)

Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się opłaty za:

1) usunięcie pojazdu z drogi na podstawie art. 130a ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym;

2) parkowanie na wyznaczonym parkingu strzeżonym pojazdu usuniętego z drogi w przypadkach określonych w art. 50a i art. 130a ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym.

2. Stawki opłat, o których mowa w ust. 1, określone zostały w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 2. Tracą moc następujące uchwały:

1) uchwała nr III/31/02 Rady Miejskiej w Bytomiu z dnia 12 grudnia 2002 r. w sprawie: ustalenia wysokości opłat za usunięcie pojazdu i jego parkowanie na terenie Miasta Bytomia;

2) uchwała nr IV/35/10 Rady Miejskiej w Bytomiu z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za parkowanie pojazdów usuniętych z drogi w przypadkach określonych w art. 50a ustawy – Prawo o ruchu drogowym, na parkingu strzeżonym przy ul. Brzezińskiej 27.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej


Piotr Kardasz


Załącznik do Uchwały Nr XVII/238/11
Rady Miejskiej w Bytomiu
z dnia 28 września 2011 r.

Stawki opłat za usunięcie pojazdu z drogi i parkowanie pojazdu

Lp.

Rodzaj pojazdu

Usunięcie pojazdu z drogi,
stawka normalna / stawka podwyższona [zł]

Parkowanie pojazdu, stawka dzienna [zł]

1

rower, motorower

60,00 / 90,00

12,00

2

motocykl

80,00 / 120,00

12,00

3

pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t

120,00 / 180,00

17,00

4

pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 t do 7,5 t

300,00 / 450,00

26,00

5

pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 7,5 t do 16 t

400,00 / 600,00

30,00

6

pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 16 t

650,00 / 975,00

30,00

7

pojazd przewożący materiały niebezpieczne

650,00 / 975,00

8

wyjazd do wezwania w przypadku odstąpienia od usunięcia pojazdu

50,00 / 75,00

1. Stawki opłat za usunięcie pojazdu z drogi i jego parkowanie zawierają podatek od towarów i usług (VAT).

2. Stawki opłat za usunięcie pojazdu z drogi:

a) ulegają podwyższeniu o 50% w niedzielę i dni świąteczne;

b) ulegają podwyższeniu o 50% w przypadku pojazdów przewożących materiały niebezpieczne;

c) nie obejmują kosztów sprowadzenia i użycia specjalistycznego sprzętu (np. dźwig, itp.).

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej


Piotr Kardasz

reklama

POLECANE

ARTYKUŁ PARTNERSKI

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

Arkadiusz Dudkiewicz

Doradca podatkowy, agent celny, prawnik

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »