| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XVII/238/11 Rady Miejskiej w Bytomiu

z dnia 28 września 2011r.

w sprawie ustalenia wysokości opłaty za usunięcie pojazdu z drogi na podstawie art. 130a ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym oraz wysokości opłaty za parkowanie pojazdu usuniętego z drogi w przypadkach określonych w art. 50a i art. 130a ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym

Na podstawie art. 12 pkt 7, art. 40 ust.1, art. 42 ust. 1, art. 44 w związku z art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jedn. Dz. U. z 2001 r. nr 142 poz. 1592 z późn. zm.) oraz art. 50a ust. 1, art. 130a ust. 6 i ust. 6a ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. nr 108 poz. 908 z późn. zm.) w związku z art. 4 ust. 1, art. 8 i art. 13 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych aktów prawnych (tekst jedn. Dz. U. z 2010 r. nr 17 poz. 95)

Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się opłaty za:

1) usunięcie pojazdu z drogi na podstawie art. 130a ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym;

2) parkowanie na wyznaczonym parkingu strzeżonym pojazdu usuniętego z drogi w przypadkach określonych w art. 50a i art. 130a ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym.

2. Stawki opłat, o których mowa w ust. 1, określone zostały w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 2. Tracą moc następujące uchwały:

1) uchwała nr III/31/02 Rady Miejskiej w Bytomiu z dnia 12 grudnia 2002 r. w sprawie: ustalenia wysokości opłat za usunięcie pojazdu i jego parkowanie na terenie Miasta Bytomia;

2) uchwała nr IV/35/10 Rady Miejskiej w Bytomiu z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za parkowanie pojazdów usuniętych z drogi w przypadkach określonych w art. 50a ustawy – Prawo o ruchu drogowym, na parkingu strzeżonym przy ul. Brzezińskiej 27.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej


Piotr Kardasz


Załącznik do Uchwały Nr XVII/238/11
Rady Miejskiej w Bytomiu
z dnia 28 września 2011 r.

Stawki opłat za usunięcie pojazdu z drogi i parkowanie pojazdu

Lp.

Rodzaj pojazdu

Usunięcie pojazdu z drogi,
stawka normalna / stawka podwyższona [zł]

Parkowanie pojazdu, stawka dzienna [zł]

1

rower, motorower

60,00 / 90,00

12,00

2

motocykl

80,00 / 120,00

12,00

3

pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t

120,00 / 180,00

17,00

4

pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 t do 7,5 t

300,00 / 450,00

26,00

5

pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 7,5 t do 16 t

400,00 / 600,00

30,00

6

pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 16 t

650,00 / 975,00

30,00

7

pojazd przewożący materiały niebezpieczne

650,00 / 975,00

8

wyjazd do wezwania w przypadku odstąpienia od usunięcia pojazdu

50,00 / 75,00

1. Stawki opłat za usunięcie pojazdu z drogi i jego parkowanie zawierają podatek od towarów i usług (VAT).

2. Stawki opłat za usunięcie pojazdu z drogi:

a) ulegają podwyższeniu o 50% w niedzielę i dni świąteczne;

b) ulegają podwyższeniu o 50% w przypadku pojazdów przewożących materiały niebezpieczne;

c) nie obejmują kosztów sprowadzenia i użycia specjalistycznego sprzętu (np. dźwig, itp.).

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej


Piotr Kardasz

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Małgorzata Małecka

Radca prawny

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »