| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XIII/191/11 Rady Miasta Knurów

z dnia 16 listopada 2011r.

w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości na terenie Miasta Knurów

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.8, art.40 ust.1,art.41 ust.1 i art.42 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1591 z późn. zmian.), art.7 ust.3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity Dz. U. z 2010r. Nr 95, poz.613 z późn. zm.) oraz art.4 ust.1, art.13 pkt. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów (tekst jednolity Dz. U. z 2011r Nr 197, poz.1172)

Rada Miasta Knurów uchwala :

§ 1. 1) Zwalnia się od podatku od nieruchomości budynki lub ich części, grunty i budowle lub ich części przeznaczone na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przeciwpożarowej i bezpieczeństwa publicznego.

2) Zwolnienie, o którym mowa w pkt.1 nie obejmuje budynków lub ich części, gruntów i budowli związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 3. Z dniem 31 grudnia 2011r. traci moc Uchwała Nr XLIX/745/10 Rady Miasta Knurów z dnia 15 września 2010r. w sprawie: ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie Miasta Knurów.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie 14 dni po ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2012r.

§ 5. Podanie niniejszej uchwały do publicznej wiadomości nastąpi przez rozplakatowanie na tablicach ogłoszeń, a także przez ogłoszenie na stronie internetowej Urzędu Miasta Knurów http://www.knurow.pl/.

Przewodniczący Rady


Jan Trzęsiok

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Natalia Rostworowska

Specjalista ds. obsługi klientów biznesowych z sektora finansowego

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »