| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XIII/191/11 Rady Miasta Knurów

z dnia 16 listopada 2011r.

w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości na terenie Miasta Knurów

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.8, art.40 ust.1,art.41 ust.1 i art.42 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1591 z późn. zmian.), art.7 ust.3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity Dz. U. z 2010r. Nr 95, poz.613 z późn. zm.) oraz art.4 ust.1, art.13 pkt. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów (tekst jednolity Dz. U. z 2011r Nr 197, poz.1172)

Rada Miasta Knurów uchwala :

§ 1. 1) Zwalnia się od podatku od nieruchomości budynki lub ich części, grunty i budowle lub ich części przeznaczone na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przeciwpożarowej i bezpieczeństwa publicznego.

2) Zwolnienie, o którym mowa w pkt.1 nie obejmuje budynków lub ich części, gruntów i budowli związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 3. Z dniem 31 grudnia 2011r. traci moc Uchwała Nr XLIX/745/10 Rady Miasta Knurów z dnia 15 września 2010r. w sprawie: ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie Miasta Knurów.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie 14 dni po ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2012r.

§ 5. Podanie niniejszej uchwały do publicznej wiadomości nastąpi przez rozplakatowanie na tablicach ogłoszeń, a także przez ogłoszenie na stronie internetowej Urzędu Miasta Knurów http://www.knurow.pl/.

Przewodniczący Rady


Jan Trzęsiok

reklama

POLECANE

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

Fundusz Narodów Zjednoczonych na Rzecz Dzieci UNICEF

United Nations Children’s Fund

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »