| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XIV/143/11 Rady Miejskiej w Łaziskach Górnych

z dnia 22 listopada 2011r.

w sprawie ustalenia wzorów formularzy informacji oraz deklaracji dla celów podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm./, art. 6 ust. 13 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych /tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613 z późn. zm./, art. 6a ust. 11 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym /tekst jednolity: Dz. U. z 2006 r. Nr 136, poz. 969 z późn. zm./, art. 6 ust. 9 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym /Dz. U. z 2002 r. Nr 200, poz. 1682 z późn. zm./ po przeprowadzeniu konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie

Rada Miejska w Łaziskach Górnych uchwala:

§ 1.

Ustalić wzór informacji w sprawie podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego stanowiący załącznik Nr 1 do uchwały.

§ 2.

Ustalić wzór deklaracji na podatek od nieruchomości stanowiący załącznik Nr 2 do uchwały.

§ 3.

Ustalić wzór deklaracji na podatek leśny stanowiący załącznik Nr 3 do uchwały.

§ 4.

Ustalić wzór deklaracji na podatek rolny stanowiący załącznik Nr 4 do uchwały.

§ 5.

Ustalić wzór informacji w sprawie zwolnień podatkowych w podatku od nieruchomości stanowiący załącznik Nr 5 do uchwały.

§ 6.

Wykonanie uchwały powierzyć Burmistrzowi Miasta.

§ 7.

Zobowiązać Burmistrza Miasta do złożenia wniosku o opublikowanie uchwały w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

§ 8.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2012 r.

§ 9.

Traci moc Uchwała Nr VI/41/11 Rady Miejskiej w Łaziskach Górnych z dnia 22 marca 2011 r. w sprawie ustalenia wzorów formularzy informacji oraz deklaracji dla celów podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego.

Przewodniczący Rady Miejskiej


Tadeusz Król


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIV/143/11
Rady Miejskiej w Łaziskach Górnych
z dnia 22 listopada 2011 r.
Zalacznik1.doc

Informacja-os.fiz.


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIV/143/11
Rady Miejskiej w Łaziskach Górnych
z dnia 22 listopada 2011 r.
Zalacznik2.doc

nieruchomosci 2011


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XIV/143/11
Rady Miejskiej w Łaziskach Górnych
z dnia 22 listopada 2011 r.
Zalacznik3.doc

leśny


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XIV/143/11
Rady Miejskiej w Łaziskach Górnych
z dnia 22 listopada 2011 r.
Zalacznik4.doc

rolny


Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XIV/143/11
Rady Miejskiej w Łaziskach Górnych
z dnia 22 listopada 2011 r.
Zalacznik5.doc

zwolnienia

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Systim

Księgowość przez Internet – online

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »