| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XI/79/2011 Rady Gminy Ujsoły

z dnia 25 listopada 2011r.

w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty targowej na terenie Gminy Ujsoły w 2012 roku

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1, art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z póź. zm.) oraz art. 3 ust. 1, art. 4 ust. 1, art. 5. ust. 1, art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity z 2010 roku Nr 95, poz. 613 z późn. zm.) art. 13 pkt. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. w sprawie ogłaszania aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych ( Dz. U. z 2010 r. Nr 17 poz. 95) oraz pkt. 1 i 2 obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 30 lipca 2010 roku w sprawie: górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2011 roku (M.P. Nr 55 , poz. 755 ) Rada Gminy w Ujsołach uchwala co następuje:

§ 1. Ustala się następujące dzienne stawki opłaty targowej od osób fizycznych, osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie mających osobowości prawnej, dokonujących sprzedaży na targowiskach na terenie Gminy Ujsoły:

1. Przy sprzedaży ze stoiska własnego:

1) do 3 mb - 15,00 zł.

2) powyżej 3 mb - 20,00 zł.

2. Przy sprzedaży z samochodu ciężarowego - 20,00 zł.

3. Przy sprzedaży z samochodu osobowego - 15,00 zł.

4. Przy sprzedaży z ręki, kosza, skrzynki - 10,00 zł.

5. Za sprzedaż na stoiskach gminnych znajdujących się na placu targowym bez względu na ich wielkość - 20,00 zł.

6. Za sprzedaż na stoiskach w trakcie trwania gminnej imprezy „Wawrzyńcowe Hudy” w wysokości:

1) za stoisko gastronomiczne ze sprzedażą piwa - 360,00 zł.

2) za stoisko o długości 3 mb i więcej - 120,00 zł.

3) za pozostałe stragany nie przekraczające długości 3 mb - 90,00 zł.

§ 2. Obowiązek uiszczenia opłaty targowej powstaje z chwilą przybycia na wyznaczone miejsce i rozpoczęcia handlu.

§ 3. Opłata targowa pobierana jest przez inkasenta. Dowodem uiszczenia opłaty jest pokwitowanie wystawione przez inkasenta.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Ujsoły.

§ 5. Traci moc uchwała Nr XL/261/2010 Rady Gminy w Ujsołach z dnia 27 października 2010 roku w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty targowej na terenie Gminy Ujsoły w 2011 r.

§ 6. Brak treści

1. Uchwała podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

2. Uchwała wchodzi w życie 14 dni po opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2012 r.

3. Uchwała podlega również ogłoszeniu przez rozplakatowanie na tablicach ogłoszeń na terenie Gminy.

Przewodniczący Rady Gminy


Adam Janota

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

PPW Group

PPW Group łączy wiedzę o rynku nieruchomości i marketingu inwestycji deweloperskich.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »