| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XV/91/11 Rady Gminy Świnna

z dnia 30 listopada 2011r.

w sprawie określenia dziennych stawek opłaty targowej dla osób prawnych, osób fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nie mających osobowości prawnej, dokonujących sprzedaży na terenie Gminy Świnna

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 8 , art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r, o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 Nr 142 poz.1591 z p.zm), art.19 pkt.1 lit. a i pkt. 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r o podatkach i opłatach lokalnych (t j. Dz. U. Nr z 2006 r. Nr 121 poz.844 p.zm), Obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2011 r. w sprawie wysokości górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2012 r. (M.P. Nr 95 poz. 961)

Rada Gminy Świnna uchwala, co następuje:

§ 1. Określa się wysokość dziennych stawek opłaty targowej w zależności od form prowadzenia handlu :

1) Przy sprzedaży z ręki, kosza i stoiska - 30 zł

2) Przy sprzedaży z wozów, przyczep i samochodu - 50 zł

§ 2. Opłata targowa płatna jest w dniu dokonywania sprzedaży do rąk inkasenta, wyznaczonego przez Radę Gminy odrębną uchwałą, na urzędowy dowód wpłaty, będący drukiem ścisłego zarachowania.

§ 3. Targowiskiem jest wszelkie miejsce, w którym prowadzony jest handel.

§ 4. Wyznaczonemu przez Radę Gminy inkasentowi przyznaje się wynagrodzenie prowizyjne w wysokości 60 % od sumy zainkasowanej przez niego i wpłaconej w kasie Urzędu Gminy. Do obowiązku inkasenta należy również posprzątanie terenu.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy

§ 6. Traci moc Uchwała LII/292/10 z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie określenia dziennych stawek opłaty targowej dla osób prawnych, osób fizycznych oraz jednostek i organizacyjnych nie mających osobowości prawnej, dokonujących sprzedaży na terenie Gminy Świnna.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie 14 dni po ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2012 r. oraz podlega ogłoszeniu na terenie gminy w sposób zwyczajowo przyjęty.

Przewodniczący Rady Gminy Świnna


Kazimierz Dziki

reklama

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Anita Pardej

Aplikant radcowski

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »