| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XIII/86/2011 Rady Gminy Jeleśnia

z dnia 30 listopada 2011r.

w sprawie określenia stawek opłaty targowej pobieranej na targowiskach i placach targowych na terenie Gminy Jeleśnia na 2012 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 ze zm.), art. 15 ust. 1, art. 19 pkt 1 lit. a oraz pkt. 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 95 poz. 613 ze zm.), Obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2011 r. w sprawie górnych stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych na 2012 r. (M. P z 2011r. Nr 95, poz. 961) oraz art. 4 ust. 1, art. 13 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłoszeniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2010r. Nr 17 poz. 95). Rada Gminy Jeleśnia uchwala:

§ 1. Określa się dzienne stawki opłaty targowej w wysokości:

1. Przy sprzedaży z:

a) samochodu osobowego - od samochodu 17,70 zł

b) samochodu ciężarowego, dostawczego, platformy, przyczepy – od samochodu, platformy, przyczepy 17,70 zł

c) ciągnika rolniczego, przyczepy, wozu – od przyczepy, wozu 14,60 zł

2. Przy sprzedaży z wozu konnego – od wozu 7,30 zł

3. Przy sprzedaży z wózka ręcznego – od wózka 20,80 zł

4. Przy sprzedaży obnośnej: z ręki, kosza, wiadra, skrzynki 20,80 zł

5. Przy sprzedaży ze stoiska handlowego – za całą powierzchnię stoiska 52,00 zł

6. Przy sprzedaży na straganie – stole:

a) za każdy rozpoczęty mb 15,00 zł

§ 2. 1. Opłata targowa płatna jest gotówką w dniu i w miejscu dokonywania sprzedaży bezpośrednio na targowisku lub placu targowym do rąk inkasenta wyznaczonego przez Radę Gminy, lub w kasie Urzędu Gminy.

2. Wyznaczonym inkasentem pobierającym opłatę jest Pan Stanisław Łoboz, pracownik Urzędu Gminy.

3. Za pobór opłaty targowej przysługuje inkasentom wynagrodzenie w wysokości 5 % prowizji od pobranych kwot.

4. Dowodem uiszczenia opłaty targowej jest urzędowe pokwitowanie wydane przez inkasenta lub potwierdzenie zapłaty w kasie Urzędu Gminy (potwierdzenie zapłaty z kasy należy okazać inkasentowi w dniu i w miejscu dokonywania sprzedaży).

§ 3. Rozliczenia pobranej opłaty targowej będzie dokonywał referat księgowości Urzędu Gminy.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 5. Traci moc Uchwała Nr XLI/314/10 Rady Gminy Jeleśnia z dnia 8 listopada 2010 r. w sprawie określenia stawek opłaty targowej pobieranej na targowiskach i placach targowych na terenie Gminy Jeleśnia na rok 2011.

§ 6. 1. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego, z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2012 roku.

2. Uchwała podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie Gminy.

Przewodniczący Rady Gminy


Jan Pindel

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Marcin Pietrusiński

Doradca podatkowy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »