| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XIII/86/2011 Rady Gminy Jeleśnia

z dnia 30 listopada 2011r.

w sprawie określenia stawek opłaty targowej pobieranej na targowiskach i placach targowych na terenie Gminy Jeleśnia na 2012 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 ze zm.), art. 15 ust. 1, art. 19 pkt 1 lit. a oraz pkt. 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 95 poz. 613 ze zm.), Obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2011 r. w sprawie górnych stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych na 2012 r. (M. P z 2011r. Nr 95, poz. 961) oraz art. 4 ust. 1, art. 13 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłoszeniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2010r. Nr 17 poz. 95). Rada Gminy Jeleśnia uchwala:

§ 1. Określa się dzienne stawki opłaty targowej w wysokości:

1. Przy sprzedaży z:

a) samochodu osobowego - od samochodu 17,70 zł

b) samochodu ciężarowego, dostawczego, platformy, przyczepy – od samochodu, platformy, przyczepy 17,70 zł

c) ciągnika rolniczego, przyczepy, wozu – od przyczepy, wozu 14,60 zł

2. Przy sprzedaży z wozu konnego – od wozu 7,30 zł

3. Przy sprzedaży z wózka ręcznego – od wózka 20,80 zł

4. Przy sprzedaży obnośnej: z ręki, kosza, wiadra, skrzynki 20,80 zł

5. Przy sprzedaży ze stoiska handlowego – za całą powierzchnię stoiska 52,00 zł

6. Przy sprzedaży na straganie – stole:

a) za każdy rozpoczęty mb 15,00 zł

§ 2. 1. Opłata targowa płatna jest gotówką w dniu i w miejscu dokonywania sprzedaży bezpośrednio na targowisku lub placu targowym do rąk inkasenta wyznaczonego przez Radę Gminy, lub w kasie Urzędu Gminy.

2. Wyznaczonym inkasentem pobierającym opłatę jest Pan Stanisław Łoboz, pracownik Urzędu Gminy.

3. Za pobór opłaty targowej przysługuje inkasentom wynagrodzenie w wysokości 5 % prowizji od pobranych kwot.

4. Dowodem uiszczenia opłaty targowej jest urzędowe pokwitowanie wydane przez inkasenta lub potwierdzenie zapłaty w kasie Urzędu Gminy (potwierdzenie zapłaty z kasy należy okazać inkasentowi w dniu i w miejscu dokonywania sprzedaży).

§ 3. Rozliczenia pobranej opłaty targowej będzie dokonywał referat księgowości Urzędu Gminy.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 5. Traci moc Uchwała Nr XLI/314/10 Rady Gminy Jeleśnia z dnia 8 listopada 2010 r. w sprawie określenia stawek opłaty targowej pobieranej na targowiskach i placach targowych na terenie Gminy Jeleśnia na rok 2011.

§ 6. 1. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego, z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2012 roku.

2. Uchwała podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie Gminy.

Przewodniczący Rady Gminy


Jan Pindel

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Ewelina Krzysztofik

Dyrektor zarządzający 2Sisters PR

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »