| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XV/122/2011 Rady Miejskiej w Ogrodzieńcu

z dnia 28 listopada 2011r.

w sprawie stawek od środków transportowych na rok 2012

Na podstawie art. 18 ust. 2   pkt. 8   ustawy z   dnia 8   marca 1990 r. o   samorządzie gminnym (tj. Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z   2001 r. z   późn. zm.), art. 10 i   art. 12 ust. 4   ustawy z   dnia 12 stycznia 1991 r. o   podatkach i   opłatach lokalnych (tekst jednolity, Dz.U. z   2010r. Nr 95, poz. 613 z   późn. zm.), pkt 3   Obwieszczenia Ministra Finansów z   dnia 19 października 2011r. w   sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i   opłatach lokalnych w   2012r. M.P. Nr 95 poz. 961 z   dnia 25 października 2011r. oraz Obwieszczenia Ministra Finansów z   dnia 20 października 2011r. w   sprawie stawek podatku od środków transportowych obowiązujących w   2012 r. M.P Nr 95 poz. 962 z   dnia 25 października 2012r  

Rada Miejska w   Ogrodzieńcu ustala: stawki podatku od środków transportowych na 2012 r.  

§   1.  

Określa się wysokość rocznych stawek podatku od środków transportowych na rok 2012:  

1)   od samochodów ciężarowych o   dopuszczalnej masie całkowitej:  

a)   powyżej 3,5 tony i   poniżej 12,0 ton  

infoRgrafika

b)   równej lub wyższej niż 12,0 ton  

infoRgrafika

2)   od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z   naczepą lub przyczepą o   dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów  

a)   od 3,5 tony i   poniżej 12,0 ton - 1416,00 zł  

b)   równej lub wyższej niż 12,0 ton  

infoRgrafika

3)   Przyczepy lub naczepy, które łącznie z   pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7,0ton i   poniżej 12,0 ton, z   wyjątkiem związanych z   działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego - 780,00 zł  

4)   Przyczepy lub naczepy, które łącznie z   pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12,0 ton, z   wyjątkiem związanych wyłącznie z   działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego  

infoRgrafika

5)   Autobusy w   zależności od liczby miejsc do siedzenia  

infoRgrafika

§   2.  

Zwolnić z   podatku od środków transportowych na rok 2012:  

a)   pojazdy należące do ochrony przeciwpożarowej z   terenu miasta i   gminy,  

b)   autobusy bez względu na ilość miejsc wykorzystywane dla potrzeb oświaty i   wychowania, opieki społecznej, nie przeznaczone na działalność gospodarczą.  

§   3.  

Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i   Gminy Ogrodzieniec.  

§   4.  

Uchwała wchodzi w   życie w   terminie 14 dni po ogłoszeniu w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z   mocą obowiązującą od 1   stycznia 2012r.  

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej  


Maria   Lipka-Stępniewska

 

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

EFT International

EFT International zajmuje się pomaganiem firmom w osiągnięciu sukcesu na zagranicznych rynkach, głównie w Wielkiej Brytanii i Indiach.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »