| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XV/115/2011 Rady Gminy Tworóg

z dnia 5 grudnia 2011r.

w sprawie zwolnień od podatku leśnego na terenie Gminy Tworóg

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420), i art.7 ust.3 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (Dz.U.Nr 200, poz. 1682, Nr 216, poz.1826; z 2005 r. Nr 143, poz. 1199, Nr 164, poz.1365, Nr 179, poz.1484; z 2006 r. Nr 245, poz.1775, Nr 249, poz. 1825; z 2008 r. Nr 116, poz.730; z 2009 r. Nr 56, poz.458; z 2010 r. Nr 96, poz. 620, Nr 226, poz.1475),

Rada Gminy Tworóg uchwala:

§ 1.

Zwalnia się z podatku leśnego:

1) lasy użytkowane na cele związane z ochroną bezpieczeństwa ludzi oraz utrzymania bezpieczeństwa i porządku publicznego realizowane na podstawie ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (tekst jednolity: Dz.U. z 2007 r. Nr 43, poz. 277 z poźn. zm.);

2) lasy użytkowane na cele działalności kulturalnej prowadzonej w formie świetlić, domów kultury i bibliotek, o których mowa w art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tekst jednolity: Dz.U. z 2001 r. Nr 13, poz. 123 z poźn. zm.).

3) lasy użytkowane na działalność statutową polegającą na świadczeniu lub wykonywaniu zadań niezawodowych jednostek ochrony przeciwpożarowej.

§ 2.

Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały traci moc Uchwała Nr XLVI/494/2009 Rady Gminy Tworóg z dnia 26 października 2009 r. w sprawie zwolnień od podatku leśnego na terenie Gminy Tworóg.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Tworóg

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od nie ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego, nie wcześniej jednak niż z dniem 1 stycznia 2012 r.

Przewodnicząca Rady Gminy


Maria Łukoszek

reklama

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Bernard Waszczyk

Analityk rynku funduszy inwestycyjnych Open Finance.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »