| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XV/115/2011 Rady Gminy Tworóg

z dnia 5 grudnia 2011r.

w sprawie zwolnień od podatku leśnego na terenie Gminy Tworóg

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420), i art.7 ust.3 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (Dz.U.Nr 200, poz. 1682, Nr 216, poz.1826; z 2005 r. Nr 143, poz. 1199, Nr 164, poz.1365, Nr 179, poz.1484; z 2006 r. Nr 245, poz.1775, Nr 249, poz. 1825; z 2008 r. Nr 116, poz.730; z 2009 r. Nr 56, poz.458; z 2010 r. Nr 96, poz. 620, Nr 226, poz.1475),

Rada Gminy Tworóg uchwala:

§ 1.

Zwalnia się z podatku leśnego:

1) lasy użytkowane na cele związane z ochroną bezpieczeństwa ludzi oraz utrzymania bezpieczeństwa i porządku publicznego realizowane na podstawie ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (tekst jednolity: Dz.U. z 2007 r. Nr 43, poz. 277 z poźn. zm.);

2) lasy użytkowane na cele działalności kulturalnej prowadzonej w formie świetlić, domów kultury i bibliotek, o których mowa w art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tekst jednolity: Dz.U. z 2001 r. Nr 13, poz. 123 z poźn. zm.).

3) lasy użytkowane na działalność statutową polegającą na świadczeniu lub wykonywaniu zadań niezawodowych jednostek ochrony przeciwpożarowej.

§ 2.

Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały traci moc Uchwała Nr XLVI/494/2009 Rady Gminy Tworóg z dnia 26 października 2009 r. w sprawie zwolnień od podatku leśnego na terenie Gminy Tworóg.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Tworóg

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od nie ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego, nie wcześniej jednak niż z dniem 1 stycznia 2012 r.

Przewodnicząca Rady Gminy


Maria Łukoszek

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

Kacper Sołoniewicz

Doradca podatkowy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »