| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 108/XII/2011 Rady Miejskiej w Kaletach

z dnia 1 grudnia 2011r.

w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości

Działając na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami), art. 5 ust. 1 i art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613 z późniejszymi zmianami),

Rada Miejska w Kaletach
uchwala:

§ 1.

1. Stawki podatku od nieruchomości od gruntów wynoszą rocznie:

1) od gruntów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków: 0,67 zł za 1 m2 powierzchni,

2) od gruntów pod jeziorami zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych: 4,33 zł za 1 hektar powierzchni,

3) od gruntów pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego: 0,26 zł za 1 m2 powierzchni,

2. Stawki podatku od nieruchomości od budynków lub ich części wynoszą rocznie:

1) od budynków mieszkalnych: 0,61 zł za 1 m2 powierzchni użytkowej, z wyjątkiem - garaży w budynkach mieszkalnych, dla których stawka wynosi: 0,70 zł za 1 m2 powierzchni,

2) od budynków związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej: 17,11 zł za 1 m2 powierzchni użytkowej,

3) od budynków zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym: 10,24 zł za 1 m2 powierzchni użytkowej,

4) od budynków związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń: 4,45 zł za 1 m2 powierzchni użytkowej,

5) od budynków pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego: 3,90 zł za 1 m2 powierzchni użytkowej, z wyjątkiem

- budynków letniskowych, dla których stawka wynosi: 7,36 zł za 1 m2 powierzchni użytkowej,

3. Stawki podatku od nieruchomości od budowli wynoszą rocznie: 2 % ich wartości.

§ 2.

Traci moc uchwała Rady Miejskiej w Kaletach Nr 327/XLV/2010 z dnia 5 października 2010 roku w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości i zwolnień od tego podatku oraz uchwały ją zmieniające.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Kalety.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2012 roku. Ponadto podaje się jej treść do publicznej wiadomości w Biuletynie Miasta Kalety i miejscach zwyczajowo przyjętych.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Kaletach


inż. Eugeniusz Ptak

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Kornelia Ksieniewicz

Ekspert z dziedziny postępowania egzekucyjnego

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »