| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 82/XIV/2011 Rady Gminy i Miasta Koziegłowy

z dnia 24 listopada 2011r.

w sprawie ustalenia rocznych stawek podatku od środków transportowych

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8,art.40 art.41ust1,art.42 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity : Dz.U. z 2001r. Nr.142 poz.1591 z póż. zm) oraz art 8,art.10 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity Dz.U. z 2010r.Nr 95, poz.613; Nr.96, poz.620; Nr.225, poz.1461; Nr.226, poz.1475; oraz z 2011r.Nr.102, poz.584;Nr.112, poz.654; Nr.171, poz.1016 ze zmianami) w związku z obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 19 pażdziernika 2011r.w sprawie górnych granic stawek kwotowych w podatkach i opłatach lokalnych w 2012r.(Monitor Polski Nr.95 z 2011.poz.961), obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 20 pażdziernika 2011r. w sprawie stawek podatku od środków transportowych obowiązujących w 2012r.(Monitor Polski Nr.95 z 2011r.poz.962) Rada Gminy i Miasta Koziegłowy uchwala:

§ 1. Ustala się wysokość rocznych stawek podatku od środków transportowych:

1. Od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony i poniżej 12 ton

a) powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie 673,00

b) powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie 1066,00

c) powyżej 9 ton i mniej niż 12 ton 1234,00

2. Od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton:

Dopuszczalna masa całkowita

Zawieszenie osi pneumatyczne lub równoważne

Inny system zawieszenia osi

nie mniej

mniej niż

Dwie osie

12 ton

15 ton

1234,00

1346,00

15 ton

1515,00

1571,00

Trzy osie

12 ton

19 ton

1683,00

1795,00

19 ton

25 ton

1795,00

1907,00

25 ton

1907,00

2020,00

-

-

Cztery osie i więcej

12 ton

27 ton

1964,00

2020,00

27 ton

29 ton

2020,00

2657,00

29 ton

31 ton

2020,00

2752,00

31 ton

2076,00

2752,00

3. Od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdu od 3,5 tony i poniżej 12 ton

a) ciągnik siodłowy balastowy o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony do 7 ton włącznie

1234,00

b) ciągnik siodłowy lub balastowy o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 7 ton i poniżej 12 ton

1459,00

4. Od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż12 ton

Dopuszczalna masa całkowita

Zawieszenie osi pneumatyczne lub uznane za równoważne

Inny system zawieszenia osi

nie mniej niż

mniej niż

Dwie osie

12 ton

25 ton

1515,00

1627,00

25 ton

31 ton

1571,00

1739,00

31 ton

36 ton

1907,00

2173,00

36 ton

1907,00

2173,00

Trzy osie

12 ton

36 ton

2020,00

2076,00

36 ton

40 ton

2020,00

2173,00

40 ton

2132,00

2811,00

5. Od naczepy lub przyczepy, która łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego:

a) od 7 ton – poniżej 12 ton 673,00

6. Od przyczepy lub naczepy , która łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego:

Dopuszczalna masa całkowita

Zawieszenie osi pneumatyczne lub uznane za równoważne

Inny system zawieszenia osi

nie miej niż

miej niż

Jedna oś

12 ton

25 ton

393,00

449,00

25 ton

842,00

898,00

Dwie osie

12 ton

28 ton

729,00

785,00

28 ton

33 ton

954,00

1010,00

33 ton

38 ton

954,00

1449,00

38 ton

1289,00

1907,00

Trzy osie

12 ton

38 ton

1234,00

1346,00

38 ton

1346,00

1459,00

7. Od autobusów przystosowanych do przewozu osób o liczbie miejsc siedzących łącznie z kierowcą:

- mniej niż 30 miejsc

1346,00

- równej lub większej niż 30 miejsc

1907,00

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Koziegłowy

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2012r.

Przewodnicząca Rady Gminy i Miasta Koziegłowy


Joanna Kołodziejczyk

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Marcin M. Wyrzykowski

Główny Księgowy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »