| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr NR XV/73/2011 Rady Gminy Ślemień

z dnia 7 grudnia 2011r.

w sprawie określenia wysokości stawek oraz zwolnień w podatku od nieruchomości, budynków, budowli i gruntów na terenie gminy Ślemień na 2012r

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8, art. 40 ust. 1, art. 41 ust 1 oraz art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.) oraz art. 5 i art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2010r. Nr 95, poz. 613, z późn. zm.) Rada Gminy Ślemień uchwala, co następuje:

§ 1.

Ustala się następujące roczne stawki podatku od nieruchomości na terenie gminy Ślemień:

1) Od budynków mieszkalnych lub ich części od 1m2 powierzchni użytkowej - 0,68

2) Od budynków lub ich części związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej od 1 m2 powierzchni użytkowej. - 19,75

3) Od budynków lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym od 1 m2 powierzchni użytkowej - 9,71

4) Od budynków lub ich części związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych wykonywanych na podstawie Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r o działalności leczniczej (Dz. U. z 2011 r , Nr 112,poz. 654) zajętych przez podmioty Udzielające tych świadczeń – od 1 m2 powierzchni użytkowej - 4,45

5) Od pozostałych budynków w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego 7,0 od 1 m2 powierzchni użytkowej - 4,45

6) Od budowli lub ich części związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej od wartości - 2%

7) Od 1 m2 powierzchni gruntów nieobjętych przepisami podatku rolnym lub leśnym.

a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków - 0,77

b) od gruntów pod jeziorami zajętymi na zbiorniki wodne, retencyjne lub elektrowni wodnych za 1 ha - 4,25

c) od gruntów pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizację pożytku publicznego od 1 m 2 powierzchni - 0,39zł

§ 2.

Zwalnia się z podatku od nieruchomości :

1) Grunt, budynki lub ich części oraz budowle, o ile nie są we władaniu osób fizycznych, osób prawnych lub jednostek organizacyjnych nie mających osobowości prawnej, o którym stanowi art. 5 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r o gospodarce komunalnej, przeznaczone bezpośrednio do wywozu odpadów komunalnych, odprowadzania i oczyszczania ścieków zgodnie z w/w ustawą, za wyjątkiem przeznaczonych pod działalność gospodarczą,

2) budynki lub ich części wykorzystywane dla potrzeb opieki społecznej, działalności kulturalnej, z wyjątkiem wykorzystywanych na prowadzenie działalności gospodarczej,

3) grunty, budynki lub ich części oraz budowle przeznaczone na cele ochrony przeciwpożarowej i przeciwpowodziowej, z wyjątkiem wykorzystywanych na prowadzenie działalności gospodarczej,

§ 3.

Traci moc Uchwała NR XLIX/329/2010 Rady Gminy Ślemień z dnia 27 października 2010 r w sprawie określenia wysokości stawek oraz zwolnień w podatku od nieruchomości, budynków, budowli i gruntów na terenie gminy Ślemień na 2011r.

§ 4.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 5.

Brak treści

1) Uchwała podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

2) Uchwała wchodzi w życie w terminie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2012 roku.

3) Uchwała podlega ogłoszeniu przez rozplakatowanie na tablicach ogłoszeń na terenie Gminy Ślemień.

Przewodniczący Rady Gminy


Marek Micor

reklama

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Jerzy Różyk

ekspert ds. oceny ryzyka w transporcie, prawa przewozowego i ubezpieczeń transportowych CDS Kancelaria Brokerska

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »