| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XV/74/2011 Rady Gminy Ślemień

z dnia 7 grudnia 2011r.

w sprawie określenia wysokości stawek oraz zwolnień w podatku od środków transportowych na terenie gminy Ślemień na rok 2012

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1, art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.), art.10 ust. 1 i 2, art. 12 ust. 4 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613 z późn. zm.). Rada Gminy Ślemień uchwala, co następuje:

§ 1.

Określa się wysokość rocznych stawek podatku od środków transportowych na rok 2012:

1) od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej:

a) powyżej 3,5 ton i poniżej 12 ton

Dopuszczalna masa całkowita w tonach

Powyżej 3,5 do 5,5 włącznie

Powyżej 5,5 do 9 włącznie

Powyżej 9 ton

mniej niż 12 ton

Stawka podatku w złotych

689,00

1140,00

1 250,00

b) równej i wyższej niż 12 ton

dopuszcZalna masa całkowita

2 osie

Nie mniej niż

Mniej niż

Zawieszenie osi pneumatyczne lub uznane za równoważne

Inny systemy zawieszania osi jezdnych

Stawka podatku w złotych

12

15

580,00

790,00

15 i więcej

………..

780,00

1 524,00

3 OSIE

12

19

Stawka podatku w złotych

418,00

756,00

19

23

903,00

1 298,00

23 i więcej

…………….

1 220,00

1 863,00

4 OSIE I WIĘCEJ

12

27

Stawka podatku w złotych

903,00

1 298,00

27

29

1 468,00

1758,00

29 i więcej

…………..

2090,00

2834,00

2) od ciągnika siodłowego i balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów,

a) od 3,5 tony i poniżej 12 ton

dopuszczalna masa całkowita W TONACH

Stawka podatku w złotych

od 3, 5 tony do 7 ton

960,00

powyżej 7 ton i poniżej 12

1186,00

b) równej lub wyższej niż 12 ton

dopuszcZalna masa całkowita W TONACH

2 osie

Nie mniej niż

Mniej niż

Zawieszenie osi pneumatyczne lub uznane za równoważne

Inny systemy zawieszania osi jezdnych

Stawka podatku w złotych

12

25

395,00

599,00

25

31

734,00

1130,00

31

i więcej

1559,00

2202,00

3 OSIE

12

40

Stawka podatku w złotych

1524,00

2045

40 i więcej

……….

2045,00

2824,00

3) Przyczepy lub naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton, z wyjątkiem związanych z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego przyczepy lub naczepy - 621,00

4) Przyczepy lub naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego.

dopuszcZalna masa całkowita W TONACH

1 osie

Nie mniej niż

Mniej niż

Zawieszenie osi pneumatyczne lub uznane za równoważne

Inny systemy zawieszania osi jezdnych

Stawka podatku w złotych

12

18

282,00

486,00

18

25

395,00

621,00

25 i więcej

………

451,00

734,00

2 OSIE

12

28

Stawka podatku w złotych

351,00

486,00

28

33

791,00

1027

33

38

1027,00

1592,00

38 i więcej

…………

1468,00

2032,00

3 OSIE

12

38

Stawka podatku w złotych

1051,00

1388,00

38 i więcej

…………..

1073,00

1581,00

5) Autobusy

MNIEJ NIŻ 30 MIEJSC

RÓWNEJ LUB WIĘCEJ NIŻ 30 MIEJSC

Stawka podatku w złotych

960,00

1129,00

§ 2.

Zwalnia się z podatku od środków transportowych autobusy bez względu na ilość miejsc siedzących wykorzystywane wyłącznie dla celów nie związanych z działalnością gospodarczą w zakresie potrzeb oświaty, kultury fizycznej, turystyki oraz opieki społecznej.

§ 3.

Traci moc uchwała Nr XLIX/328/2010 Rady Gminy Ślemień z dnia 27 pażdziernika 2010 r. w sprawie: określenia wysokości stawek oraz zwolnień w podatku od środków transportowych na terenie Gminy Ślemień na rok 2011.

§ 4.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 5.

1. Uchwała podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego

2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z mocą obowiązującą od 01.01.2012 roku.

Uchwała podlega ogłoszeniu przez rozplakatowanie na tablicach ogłoszeń na terenie gminy Ślemień.

Przewodniczący Rady Gminy


Marek Micor

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

PORTA KMI POLAND

jest liderem wśród producentów skrzydeł i ościeżnic drzwiowych w Polsce.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »