| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XVII/76/2011 Rady Miejskiej w Szczyrku

z dnia 29 listopada 2011r.

w sprawie określenia wysokości opłaty targowej zasad jej poboru w drodze inkasa oraz określenia inkasenta i jego wynagrodzenia

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 i art. 40 ust. 1 oraz art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2001r., Nr 142, poz.1591 z późn. zm.) oraz art. 15 ust. 1, 2, 3 i art. 19 pkt 1 lit a, pkt 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity Dz.U. z 2010r., Nr 95, poz. 613 ze zm.) oraz Obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2011r. w sprawie wysokości górnych granic stawek kwotowych w podatkach i opłatach lokalnych w 2012 r. (M.P.z 2011r., Nr 95 poz.961).

RADA MIEJSKA W SZCZYRKU

uchwala:

§ 1. Ustala się dzienną stawkę opłaty targowej w następujących wysokościach:

1. od sprzedaży obnośnej z ręki, koszyka, skrzynki, wiadra i stolika

od punktu – 30 zł

2. od sprzedaży z samochodu, przyczepy samochodowej i campingowej:

- o ładowności do 1 t – 235 zł

- powyżej 1 t - 355 zł

3. od sprzedaży w obwoźnym punkcie gastronomicznym – 255 zł

4. od sprzedaży z innych pojazdów niż wymienione w pkt 2 oraz ze straganu, koperty i stoisk przemysłowych - 355 zł

5. od innych punktów nie wymienionych od 1-4 - 65 zł

§ 2. Na inkasenta opłaty targowej wyznacza się Pana Jana Dunata.

§ 3. 1. Opłatę targową pobiera się od osób fizycznych, osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nie mających osobowości prawnej dokonującej sprzedaży na targowiskach w rozumieniu art. 15 ust. 2 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych.

2. Opłata, o której mowa w pkt. 1 obowiązuje również w przypadku prowadzenia sprzedaży na nieruchomościach nie stanowiących własności gminy.

§ 4. Za pobór opłaty targowej przysługuje prowizja w wysokości 25% od zainkasowanych kwot.

§ 5. Pobrane kwoty opłaty targowej inkasent rozlicza w Referacie Finansowym Urzędu Miejskiego i wpłaca na konto Urzędu w terminie 7 dni od poboru, bez względu na wysokość zainkasowanych sum, a w przypadku gdy zainkasowana kwota przekroczy 500 zł inkasent zobowiązany jest rozliczyć i wpłacić powyższą kwotę w dniu następnym w dzień roboczy po zainkasowaniu tej kwoty.

§ 6. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 7. Traci moc Uchwała Nr LXIX/372/2010 Rady Miejskiej w Szczyrku z dnia 26 października 2010r. w sprawie określenia wysokości opłaty targowej zasad jej poboru w drodze inkasa oraz określenia inkasenta i jego wynagrodzenia.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2012 r.

§ 9. Uchwała podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Szczyrku.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Szczyrku


Antoni Byrdy

reklama

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Przemysław Dybała

Doradca podatkowy nr 11590

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »