| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XII/86/2011 Rady Gminy Ujsoły

z dnia 15 grudnia 2011r.

w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty miejscowej na terenie Gminy Ujsoły w miejscowościach Ujsoły i Złatna w 2012 r

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust.1, art. 41 ust. 1, art 42 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U z 2001r. Nr 142 poz 1591 z późn. zm.), art.17 i art.19 pkt 1 lit b ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (tj. Dz. U. z 2010r. Nr 95 poz.613 z późn. zm.), art. 4 ust. 1 i art. 13 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (tj. Dz.U. z 2011r. Nr 197 poz. 1172) oraz Obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 19.10.2011r. w sprawie górnych stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2012r. (M.P. z 2011r. Nr 95, poz. 961) Rada Gminy Ujsoły uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Dzienna stawka opłaty miejscowej w miejscowościach Gminy Ujsoły tj. w Ujsołach oraz Złatnej wynosi:

1) Od dzieci i młodzieży - 1,10 zł.

2) Od emerytów i rencistów - 1,10 zł.

3) Od pozostałych - 2,00 zł.

§ 2. Opłatę miejscową pobierają właściciele ośrodków wczasowych, pensjonatów, kwater od osób fizycznych przebywających dłużej niż dobę w celach wypoczynkowych, zdrowotnych, szkoleniowych lub turystycznych, zgodnie z wykazem:

1. Pan Mirosław Falkus i Adam Woźnicki - P.H. ADAMIR Sj. A. Woźnicki, M. Falkus.

2. Pani Maria Szczotka - Pokoje gościnne „Za Borem” .

3. Pani Danuta Fujak – Pokoje gościnne „U Danusi”.

4. Pani Elżbieta Ciapka - "Gawra" Noclegi i Wyżywienie.

5. Pan Andrzej Gola - Wynajem Pokoi Za Borem.

6. Pan Grzegorz Miesiączek - wynajem pokoi Złatna Huta.

7. Pani Barbara Urbańczyk - Dom Wypoczynkowy Barbara.

8. Pan Marek Paździorko - Zajazd w Strażnicy.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Ujsoły.

§ 4. Traci moc Uchwała Nr XI/78/2011 Rady Gminy w Ujsołach z dnia 25 listopada 2011 roku w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty miejscowej na terenie Gminy Ujsoły w miejscowościach Ujsoły i Złatna w 2012 roku.

§ 5. 1. Uchwała podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

2. Uchwała wchodzi w życie w terminie 14 dni po opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

3. Uchwała podlega również ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty poprzez rozplakatowanie na tablicach ogłoszeń na terenie Gminy.

Przewodniczący Rady Gminy


Adam Janota

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Dariusz Budnik

Radca Prawny - Kancelaria Prawna Cyman i Wspólnicy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »