| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XVII/354/11 Rady Miasta Katowice

z dnia 21 grudnia 2011r.

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2012 obowiązujących na terenie miasta Katowice

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 8, art.40 ust.1, art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.) oraz art. 8, art. 9, art. 10, art. 12 b ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2010r. nr 95, poz. 613 z późn.zm. )

Rada Miasta Katowice

u c h w a l a :

§ 1. Określić wysokość rocznych stawek podatku od środków transportowych obowiązujących na terenie miasta Katowice w wysokości:

1) od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony i poniżej 12 ton w zależności od dopuszczalnej masy całkowitej oraz wpływu na środowisko naturalne:

a) pojazdy powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie:

- posiadających certyfikat EURO 384,00 zł

- nie posiadających certyfikatu EURO 624,00 zł

b) pojazdy powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie:

- posiadających certyfikat EURO 576,00 zł

- nie posiadających certyfikatu EURO 1.068,00 zł

c) pojazdy powyżej 9 ton i poniżej 12 ton:

- posiadających certyfikat EURO 732,00 zł

- nie posiadających certyfikatu EURO 1.296,00 zł


2) od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton, w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia:

liczba osi i dopuszczalna masa całkowita (w tonach)

stawka obowiązującego podatku

nie mniej niż

mniej niż

osie jezdne z zawieszeniem pneumatycznym i uznanym za równoważne

inne systemy zawieszenia

1

2

3

4

DWIE OSIE

12

14

996,00 zł

1.128,00 zł

14

1.080,00 zł

1.500,00 zł

TRZY OSIE

12

19

804,00 zł

1.200,00 zł

19

23

1.116,00 zł

1.404,00 zł

23

1.380,00 zł

1.704,00 zł

CZTERY OSIE I WIĘCEJ

12

27

804,00 zł

1.092,00 zł

27

29

1.308,00 zł

1.740,00 zł

29

2.208,00 zł

2.568,00 zł

3) od ciągników siodłowych lub balastowych, przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 ton i poniżej 12 ton z uwzględnieniem wpływu na środowisko naturalne:

- posiadających certyfikat EURO 912,00 zł

- nie posiadających certyfikatu EURO 924,00 zł

4) od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton w zależności od dopuszczalnej masy całkowitej zespołu pojazdów, ilości osi i rodzaju zawieszenia:

liczba osi i dopuszczalna masa całkowita (w tonach)

stawka obowiązującego podatku

nie mniej niż

mniej niż

osie jezdne z zawieszeniem pneumatycznym i uznanym za równoważne

inne systemy zawieszenia

1

2

3

4

DWIE OSIE

12

25

1.032,00 zł

1.200,00 zł

25

31

1.068,00 zł

1.620,00 zł

31

1.656,00 zł

2.136,00 zł

TRZY OSIE I WIĘCEJ

12

40

1.476,00 zł

1.824,00 zł

40

1.992,00 zł

2.664,00 zł

5) od przyczep lub naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 i poniżej 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego 360,00 zł

6) od przyczep lub naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego w zależności od dopuszczalnej masy całkowitej zespołu pojazdów, ilości osi i rodzaju zawieszenia:

liczba osi i dopuszczalna masa całkowita (w tonach)

stawka obowiązującego podatku

nie mniej niż

mniej niż

osie jezdne z zawieszeniem pneumatycznym i uznanym za równoważne

inne systemy zawieszenia

1

2

3

4

JEDNA OŚ

12

25

336,00 zł

396,00 zł

25

468,00 zł

588,00 zł

DWIE OSIE

12

33

780,00 zł

936,00 zł

33

38

1.176,00 zł

1.356,00 zł

38

1.560,00 zł

1.824,00 zł

TRZY OSIE I WIĘCEJ

12

38

852,00 zł

996,00 zł

38

1.116,00 zł

1.596,00 zł

7) od autobusów w zależności od liczby miejsc do siedzenia oraz wpływu na środowisko naturalne:

a) mniej niż 30 miejsc:

- posiadających certyfikat EURO 1.176,00 zł

- nie posiadających certyfikatu EURO 1.344,00 zł

b) równej lub wyższej niż 30 miejsc:

- posiadających certyfikat EURO 1.464,00 zł

- nie posiadających certyfikatu EURO 1.644,00 zł

§ 2. Wykonanie uchwały powierzyć Prezydentowi Miasta Katowice.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z mocą obowiązującą od 01.01.2012r. oraz podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

Przewodniczący Rady Miasta Katowice


Arkadiusz Godlewski

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

GSW Legal Grabarek, Szalc i Wspólnicy Sp.k.

Warszawska kancelaria prawna założona w 2011 roku, będąca członkiem międzynarodowej firmy prawniczej GRATA International.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »