| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XVII/124/11 Rady Gminy Pilchowice

z dnia 7 grudnia 2011r.

w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia statutu Gminy Pilchowice

Na podstawie art. 3 ust 1, art.18 ust.2 pkt.1, art.40 ust 2 pkt 1, art. 41 i 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 Nr.142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami).

Rada Gminy Pilchowice uchwala:

§ 1. 1. Zmienić treść § 7 pkt. 3 uchwały Nr XXXIII/231/09 z dnia 25 czerwca 2009 r. w sprawie uchwalenia statutu Gminy Pilchowice , który otrzymuje brzmienie:

Sesje Rady Gminy mogą być zwyczajne lub nadzwyczajne składające się z jednego lub kilku posiedzeń.

2. Zmienić treść § 7 pkt. 5 uchwały Nr XXXIII/231/09 z dnia 25 czerwca 2009 r. w sprawie uchwalenia statutu Gminy Pilchowice , który otrzymuje brzmienie:

O sesji zwyczjnej powiadamia się radnych najpóźniej 7 dni przed ustalonym terminem obrad przez ich pisemne powiadomienie, jednocześnie doręczając im porządek obrad i projekty uchwał. O sesji nadzwyczajnej Przewodniczący Rady Gminy powiadamia radnych przynajmniej na dwa dni przed sesją doręczając im porządek obrad i projekty uchwał.

3. Zmienić treść § 7 pkt. 6 uchwały Nr XXXIII/231/09 z dnia 25 czerwca 2009 r. w sprawie uchwalenia statutu Gminy Pilchowice , który otrzymuje brzmienie:

Za powiadomienie i doręczenie uważa się moment złożenia podpisu na zawiadomieniu. Zawiadomienie może nastąpić również w formie elektronicznej na podany przez radnego adres mailowy.

4. Zmienić treść § 10 pkt. 2 uchwały Nr XXXIII/231/09 z dnia 25 czerwca 2009 r. w sprawie uchwalenia statutu Gminy Pilchowice , który otrzymuje brzmienie:

Na każdej sesji z wyjątkiem sesji nadzwyczajnej Rada Gminy przyjmuje protokół z obrad poprzedniej sesji i przyjmuje ewentualne poprawki do protokołu zgłaszane przez radnych.

5. Zmienić treść § 10 pkt. 3 uchwały Nr XXXIII/231/09 z dnia 25 czerwca 2009 r. w sprawie uchwalenia statutu Gminy Pilchowice , który otrzymuje brzmienie:

W porządku obrad każdej sesji z wyjątkiem porządku sesji nadzwyczajnej powinna znajdować się informacja Wójta z wykonania uchwał rady podjętych na poprzedniej sesji oraz zarządzeń Wójta wydanych w okresie międzysesyjnym.

6. Zmienić treść § 11 pkt. 1 uchwały Nr XXXIII/231/09 z dnia 25 czerwca 2009 r. w sprawie uchwalenia statutu Gminy Pilchowice , który otrzymuje brzmienie:

W porządku obrad każdej sesji z wyjątkiem sesji nadzwyczajnej winien być ujęty punkt, w którym Przewodniczący umożliwia radnym zgłaszanie inerpelacji i zapytań w sprawach Gminy.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Gminy Pilchowice


Andrzej Ogórek

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

SI-Consulting Sp. z o.o.

Kompleksowe rozwiązania informatyczne dla przedsiębiorstw

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »