| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XVII/124/11 Rady Gminy Pilchowice

z dnia 7 grudnia 2011r.

w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia statutu Gminy Pilchowice

Na podstawie art. 3 ust 1, art.18 ust.2 pkt.1, art.40 ust 2 pkt 1, art. 41 i 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 Nr.142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami).

Rada Gminy Pilchowice uchwala:

§ 1. 1. Zmienić treść § 7 pkt. 3 uchwały Nr XXXIII/231/09 z dnia 25 czerwca 2009 r. w sprawie uchwalenia statutu Gminy Pilchowice , który otrzymuje brzmienie:

Sesje Rady Gminy mogą być zwyczajne lub nadzwyczajne składające się z jednego lub kilku posiedzeń.

2. Zmienić treść § 7 pkt. 5 uchwały Nr XXXIII/231/09 z dnia 25 czerwca 2009 r. w sprawie uchwalenia statutu Gminy Pilchowice , który otrzymuje brzmienie:

O sesji zwyczjnej powiadamia się radnych najpóźniej 7 dni przed ustalonym terminem obrad przez ich pisemne powiadomienie, jednocześnie doręczając im porządek obrad i projekty uchwał. O sesji nadzwyczajnej Przewodniczący Rady Gminy powiadamia radnych przynajmniej na dwa dni przed sesją doręczając im porządek obrad i projekty uchwał.

3. Zmienić treść § 7 pkt. 6 uchwały Nr XXXIII/231/09 z dnia 25 czerwca 2009 r. w sprawie uchwalenia statutu Gminy Pilchowice , który otrzymuje brzmienie:

Za powiadomienie i doręczenie uważa się moment złożenia podpisu na zawiadomieniu. Zawiadomienie może nastąpić również w formie elektronicznej na podany przez radnego adres mailowy.

4. Zmienić treść § 10 pkt. 2 uchwały Nr XXXIII/231/09 z dnia 25 czerwca 2009 r. w sprawie uchwalenia statutu Gminy Pilchowice , który otrzymuje brzmienie:

Na każdej sesji z wyjątkiem sesji nadzwyczajnej Rada Gminy przyjmuje protokół z obrad poprzedniej sesji i przyjmuje ewentualne poprawki do protokołu zgłaszane przez radnych.

5. Zmienić treść § 10 pkt. 3 uchwały Nr XXXIII/231/09 z dnia 25 czerwca 2009 r. w sprawie uchwalenia statutu Gminy Pilchowice , który otrzymuje brzmienie:

W porządku obrad każdej sesji z wyjątkiem porządku sesji nadzwyczajnej powinna znajdować się informacja Wójta z wykonania uchwał rady podjętych na poprzedniej sesji oraz zarządzeń Wójta wydanych w okresie międzysesyjnym.

6. Zmienić treść § 11 pkt. 1 uchwały Nr XXXIII/231/09 z dnia 25 czerwca 2009 r. w sprawie uchwalenia statutu Gminy Pilchowice , który otrzymuje brzmienie:

W porządku obrad każdej sesji z wyjątkiem sesji nadzwyczajnej winien być ujęty punkt, w którym Przewodniczący umożliwia radnym zgłaszanie inerpelacji i zapytań w sprawach Gminy.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Gminy Pilchowice


Andrzej Ogórek

reklama

POLECANE

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

Fundusz Narodów Zjednoczonych na Rzecz Dzieci UNICEF

United Nations Children’s Fund

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »