| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 61/XI/2011 Rady Gminy Kamienica Polska

z dnia 29 grudnia 2011r.

w sprawie ustalenia wzorów deklaracji na podatek od nieruchomości, podatek rolny i podatek leśny , wzoru informacji w sprawie podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego

Na podstawie art. 18 ust. 2   pkt. 8, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1, art. 42 ustawy z   dnia 8   marca 1990 roku o   samorządzie gminnym /tekst jednolity Dz.U. z   2001 r. Nr 142 poz.1591 z   pózn. zm./, art. 6   ust.13, ustawy z   dnia 12 stycznia 1991 roku o   podatkach i   opłatach lokalnych / tekst jednolity Dz.U. z   2010 r. Nr 95 poz. 613 z   późn. zm./, art. 6a ust. 11 ustawy z   dnia 15 listopada 1984 roku o   podatku rolnym /tekst jednolity: Dz.U. z   2006 r. Nr 136 poz. 969 z   późn. zm./, art. 6   ust. 9   ustawy z   dnia 30 października 2002 roku o   podatku leśnym /Dz.U. z   2002 r. Nr 200 poz. 1682 z   późn. zm./ w   związku z   art. 4   ust. 1   ustawy z   dnia 20 lipca 2000 r. o   ogłaszaniu aktów normatywnych i   niektórych aktów prawnych /t.j. Dz.U. z   2011 r. Nr 197 poz. 1172 z   późn. zm./, Rada Gminy Kamienica Polska uchwala:  

§   1.  

Ustala się wzory deklaracji na podatek od nieruchomości, podatek rolny i   podatek leśny oraz wzór informacji w   sprawie podatku od nieruchomości, rolnego i   leśnego, obowiązujące na terenie Gminy Kamienica Polska jak niżej:  

1.   wzór deklaracji na podatek od nieruchomości, stanowiący załącznik Nr 1   do niniejszej uchwały,  

2.   wzór deklaracji na podatek rolny, stanowiący załącznik Nr 2   do niniejszej uchwały,  

3.   wzór deklaracji na podatek leśny, stanowiący załącznik Nr 3   do niniejszej uchwały,                

4.   wzór informacji w   sprawie podatku od nieruchomości, rolnego i   leśnego, stanowiący załącznik Nr 4   do niniejszej Uchwały.  

§   2.  

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.  

§   3.  

Traci moc Uchwała Nr 16/II/2002 Rady Gminy Kamienica Polska z   dnia 19 grudnia 2002 r. w   sprawie ustalenia wzorów deklaracji na podatek od nieruchomości, podatek rolny i   podatek leśny oraz wzorów informacji w   sprawie, podatku rolnego i   leśnego oraz deklaracji na podatek od środków transportowych  

§   4.  

Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z   mocą obowiązującą od 1   stycznia 2012 roku.  

 

 

 

Przewodniczący Rady Gminy  


mgr   Marian   Kaźmierczak

 


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 61/XI/2011
Rady Gminy Kamienica Polska
z dnia 29 grudnia 2011 r.
Zalacznik1.pdf

załącznik nr 1  

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 61/XI/2011
Rady Gminy Kamienica Polska
z dnia 29 grudnia 2011 r.
Zalacznik2.pdf

załącznik nr 2  

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 61/XI/2011
Rady Gminy Kamienica Polska
z dnia 29 grudnia 2011 r.
Zalacznik3.pdf

załącznik nr 3  

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr 61/XI/2011
Rady Gminy Kamienica Polska
z dnia 29 grudnia 2011 r.
Zalacznik4.pdf

załącznik nr 4  

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Ligęzowscy & Partnerzy. Adwokaci i Radcowie Prawni Spółka Partnerska.

Kompleksowa obsługa prawna na rzecz przedsiębiorców i klientów indywiduwalnych

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »