| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XX/130/2011 Rady Gminy Lipie

z dnia 5 grudnia 2011r.

w sprawie poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego w drodze inkasa oraz określenia inkasentów, terminów płatności dla inkasentów i wynagrodzenia za inkaso

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zmianami), w związku z art.6b ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz.U. z 2006 r. Nr 136, poz. 969 z późn. zmianami) i art.6 ust. 12 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613 z późn. zmianami) oraz art.6 ust 8 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (Dz. U. Nr 200, poz.1682 z późn. zmianami);

Rada Gminy Lipie

uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Zarządza się pobór podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego od osób fizycznych w drodze inkasa.

2. Na inkasentów podatków wymienionych w § 1 ust.1 wyznacza się sołtysów wsi Gminy Lipie według załącznika nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Ustala się wynagrodzenie za inkaso w wysokości 10% od sumy zainkasowanych i przekazanych do Urzędu Gminy Lipie podatków pobranych w sołectwach Gminy Lipie.

§ 3. Inkasenci zobowiązani są do rozliczania się z pobranych kwot podatków najpóźniej następnego dnia po ostatnim dniu, w którym zgodnie z przepisami prawa podatkowego wpłata podatku powinna nastąpić. Jeżeli na ten dzień przypada dzień świąteczny to bezpośrednio po tym dniu.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lipie.

§ 5. Traci moc Uchwała Nr IX/60/2003 Rady Gminy Lipie z dnia 5 grudnia 2003 roku w sprawie poboru podatku rolnego, leśnego , od nieruchomości oraz łącznego zobowiązania pieniężnego w drodze inkasa, określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso podatków stanowiących dochód gminy i Uchwała Nr V/30/2007 Rady Gminy Lipie z dnia 6 marca 2007 roku w sprawie zmiany uchwały w sprawie poboru podatku rolnego, leśnego, od nieruchomości oraz łącznego zobowiązania pieniężnego w drodze inkasa, określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso podatków stanowiących dochód gminy.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Gminy Lipie


Tadeusz Pułka


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XX/130/2011
Rady Gminy Lipie
z dnia 5 grudnia 2011 r.

WYKAZ INKASENTÓW POBORU PODATKÓW OD OSÓB FIZYCZNYCH W DRODZE  INKASA

Lp.

SOŁECTWO

IMIĘ I NAZWISKO INKASENTA

1.

Albertów

Jacek  Nicpoń

2.

Brzózki

Zdzisław  Buła

3.

Danków

Iwona  Głąb

4.

Giętkowizna

Andrzej  Patyk

5.

Grabarze

Juliusz  Leszczyna

6.

Julianów

Małgorzata Pawlak

7.

Kleśniska

Maria  Gworys

8.

Lipie

Jacek  Majchrzak

9.

Lindów

Jerzy  Dziubała

10.

Napoleon

Waldemar  Trocha

11.

Natolin

Ryszard  Kotala

12.

Parzymiechy

Monika  Mirowska

13.

Rębielice Szlacheckie

Mirosław  Klimaszewski

14.

Rozalin

Małgorzata  Matyszczak

15.

Stanisławów

Zdzisława  Dziubczyk

16.

Szyszków

Bożena  Kotas

17.

Wapiennik

Kinga  Bernaś

18.

Zbrojewsko

Anna  Szyszka

19.

Zimnowoda

Stanisław  Wieczorek

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Tomasz Nazim

Interim manager, ekonomista, bankowiec, finansista, księgowy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »