| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XII/117/2011 Rady Gminy Porąbka

z dnia 29 grudnia 2011r.

w sprawie dokonania zmian w Uchwale Nr XI/97/2011 Rady Gminy Porąbka z dnia 5 grudnia 2011 r. w sprawie ustalenia i poboru dziennej stawki opłaty miejscowej w miejscowości Porąbka na 2012 rok

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 8, art.40 ust.1, art.42 ustawy z   dnia 8   marca 1990 r. o   samorządzie gminnym (t.j. - Dz.U. z   2001 r. Nr 142, poz.1591 ze zm.), art. 17 ust.1 pkt 1, art.19 pkt 1   lit. b) i   pkt 2   ustawy z   dnia 12 stycznia 1991 r. o   podatkach i   opłatach lokalnych (t.j. - Dz. U. z   2010 r. Nr 95, poz.613 ze zm.), pkt 4   lit.b) obwieszczenia Ministra Finansów z   dnia 19 października 2011 r. w   sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i   opłat lokalnych w   2012 roku (M.P. Nr 95,poz.961) oraz w   związku z   Uchwałą Nr XXI/132/08 Rady Gminy Porąbka z   dnia 28 sierpnia 2008 r. w   sprawie ustalenia miejscowości, w   której pobiera się opłatę miejscową (Dz. Urz. Województwa Śląskiego Nr 173, poz.3186)  

Rada Gminy Porąbka  

uchwala, co następuje:  

§   1.  

W Uchwale Nr XI/97/2011 Rady Gminy Porąbka z   dnia 5   grudnia 2011 r. w   sprawie ustalenia i   poboru dziennej stawki opłaty miejscowej w   miejscowości Porąbka na 2012 rok paragraf 2   ust.2 i   3 otrzymuje brzmienie: "   2.   Jako inkasentów opłaty miejscowej określa się:  

a)   Pana Bogusława MADEJ - Firma Usługowa "MADEX" Węgierska Górka ul. Zielona 183, Ośrodek Turystyczno - Wypoczynkowy "Bukowiec" 43-353 Porąbka, ul. Krakowska 73,  

b)   Państwo Irenę i   Ryszarda FRĄSZCZAK -   Gospodarstwo Agroturystyczne 43-353 Porąbka, ul. Palenica 35,  

c)   Panią Agnieszkę SMYTH - Gospodarstwo Agroturystyczne 43-353 Porąbka, ul. Bielska 13,  

d)   Panią Danutę SZYMALSKĄ - Gospodarstwo Agroturystyczne 43-353 Porąbka, ul. Źródlana 2,  

e)   Panią Jadwigę RYŁKO - Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w   Krakowie, Inspektorat w   Żywcu ul. Bracka 30 ( wynajem pokoi gościnnych 43-353 Porąbka, ul. Sadowa 17),  

f)   Dyrektora Publicznego Gimnazjum im. Jana Pawła II 43-353 Porąbka, ul. Kozubnicka 5   ( wynajem pokoi gościnnych),  

g)   Panią Magdalenę SADLIK - inspektora Urzędu Gminy Porąbka ds.ewidencji ludności,  

h)   Pana Zbigniewa TARGOSZ - pracownika Urzędu Gminy zatrudnionego na stanowisku pomoc administracyjna ds. sołectwa Porąbka.  

3.   Za inkaso opłaty miejscowej dla podmiotów wymienionych w   powyższym ust.2 litera a) do f) ustala się wynagrodzenie w   wysokości 5% zainkasowanych opłat."  

§   2.  

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.  

§   3.  

1.   Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.  

2.   Uchwała podlega ogłoszeniu w   sposób zwyczajowo przyjęty na obszarze gminy.  

 

 

 

Przewodniczący Rady  


Grzegorz   Zontek

 

reklama

POLECANE

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

Piotr Gontarek, HUKE Finanse

Firma HUKE Finanse jest multiagencją, która oferuje pełen zakres produktów ubezpieczeniowych i kredytowych.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »