| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XIII/183/2011 Rady Miejskiej Skoczowa

z dnia 15 grudnia 2011r.

w sprawie zmiany uchwały nr XXXIX/465/2009 Rady Miejskiej Skoczowa z dnia 26 listopada 2009r. w sprawie określenia wysokości dziennych stawek opłaty targowej, zasad jej ustalania i poboru na terenie Gminy Skoczów

Na podstawie art. 18 ust. 2   pkt 8, art. 40 ust. 1, art.41 ust. 1, art. 42 ustawy z   dnia 8   marca 1990r. o   samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz.U. z   2001r. nr 142, poz.1591 z   późn. zm.), art. 15 i   art. 19 pkt 1   lit.a i   pkt 2   ustawy z   dnia 12 stycznia 199Ir. o   podatkach i   o opłatach lokalnych (tekst jednolity Dz.U. z   2010r. Nr 95 poz.13 z   późn. zm.) - Rada Miejska Skoczowa uchwala:  

§   1.  

W uchwale Nr XXXIX/465/2009 Rady Miejskiej Skoczowa z   dnia 26 listopada 2009 w   sprawie określenia wysokości dziennych stawek opłaty targowej, zasad jej ustalania i   poboru na terenie Gminy Skoczów dokonać następujących zmian:  

1.   w § 1   pkt 5   w miejsce „ ust.2 " wpisać „pkt 1",  

2.   § 6   otrzymuje następujące brzmienie:  
"1. Zarządzić pobór opłaty targowej w   drodze inkasa, gotówką do rąk upoważnionego inkasenta za otrzymaniem urzędowego dowodu wpłaty.  

2.   Upoważnić do poboru opłaty targowej w   drodze inkasa:  

a)   na terenie targowiska przy ul. Rzecznej w   Skoczowie - Krystynę Targosz, zam. 43-430 Skoczów, ul. Kolonia 21,  

b)   na terenie targowiska przy ul. Góreckiej w   Skoczowie -Beatę Kamyczek, zam. Wiślica 39/1,  
43-430 Skoczów,  

c)   z innych miejsc wyznaczonych dla prowadzenia działalności handlowej - Beatę Kamyczek, zam. Wiślica 39/1, 43-430 Skoczów.  

3.   Ustalić wynagrodzenie z   tytułu inkasa w   wysokości 14 % pobranych kwot."  

§   2.  

Wykonanie uchwały powierzyć Burmistrzowi Miasta Skoczowa.  

§   3.  

Uchwała podlega ogłoszeniu w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego i   w „Wieściach Skoczowskich".  

§   4.  

Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z   mocą obowiązującą od dnia 1   stycznia 2012.  

 

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej Skoczowa  


Tadeusz   Koniarczyk

 

reklama

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Forum Od-nowa

Organizacja non-profit

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »